Andreas Bergh is associate professor in Economics at Lund university and fellow at the Research Institute of Industrial Economics in Stockholm.

His research concerns the welfare state, institutions, development, globalization, trust and social norms.

He has published in journals such as European Economic Review, World Development, European Sociological Review and Public Choice. He is the author of 'Sweden and the revival of the capitalist welfare state" (Edward Elgar, 2014).

Google Scholar
Ny hem
« Har konsumtionsojämlikheten ökat lika mycket som inkomstojämlikheten i Sverige? | Main | Hur sannolik är livets uppkomst i en varm liten pöl? »
torsdag
feb162012

Borde vi vaccinerat 100% om det hade räddat ytterligare ett sjunde liv?

Massvaccinering räddade sex liv, berättade svenskan igår. Ska det läsas som bara sex liv, eller hela sex liv? Funderade på att skriva något om detta, men det blev en konversation med professor Schultz istället. Samt ett test av möjligheten att länka till twitterkonversationer.

PrintView Printer Friendly Version

EmailEmail Article to Friend

Reader Comments (5)

Hej!

Apropå ngt heeeelt annat. Har du läst The Economists gamla artikel om hur det STATLIGA EMBRAPA totalt transformerade Brasiliens jordbruk? Ytterligare ett exempel på ett land, efter Chile, Sydkorea, Japan, USA, som blivit rikt med hjälp av kombinationen fria marknader plus en mycket aktiv stat.

http://www.economist.com/node/16886442

Bara en liten inflikning, med tanke på att du skrivit en del om jordbruk och utveckling på denna blogg. Varför lägger inte Sverige sina biståndspengar på sådana här projekt?
17 feb | Unregistered CommenterEva
Hej!

Apropå ngt heeeelt annat. Har du läst The Economists gamla artikel om hur det STATLIGA EMBRAPA totalt transformerade Brasiliens jordbruk? Ytterligare ett exempel på ett land, efter Chile, Sydkorea, Japan, USA, som blivit rikt med hjälp av kombinationen fria marknader plus en mycket aktiv stat.

http://www.economist.com/node/16886442

Bara en liten inflikning, med tanke på att du skrivit en del om jordbruk och utveckling på denna blogg. Varför lägger inte Sverige sina biståndspengar på sådana här projekt?
17 feb | Unregistered CommenterEva
???
21 feb | Unregistered CommenterEVA
Det verkar som att så fort man gör en länk i kommentarsfältet måste jag godkänna den innan den publiceras. Irriterande.

Nåväl, tack för intressant länk! Svårt att säga varför vi använder biståndet som vi gör...
21 feb | Unregistered Commenterbergh

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.

My response is on my own website »
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
All HTML will be escaped. Hyperlinks will be created for URLs automatically.