Andreas Bergh is associate professor in Economics at Lund university and fellow at the Research Institute of Industrial Economics in Stockholm.

His research concerns the welfare state, institutions, development, globalization, trust and social norms.

He has published in journals such as European Economic Review, World Development, European Sociological Review and Public Choice. He is the author of 'Sweden and the revival of the capitalist welfare state" (Edward Elgar, 2014).

Google Scholar
Ny hem
« Håller Easterlin-paradoxen? | Main | Ny forskning om global inkomstfördelning »
söndag
mar252012

Veckan som gick/kommer

Förra veckan:

Sista avsnitten av ekonomiklubben för den här omgången. Numera tycks de inte kunna ses på nätet (länk) om man inte prenumererar på tidskriften Axess. En aningen underlig konstruktion i mina ögon. Dessutom är det svårt att hitta en bra översikt av programmen i de sex (?) säsonger som nu gjorts. Det bästa tycks vara att söka på sajten och få en lista med det mesta, dock ej i någon tydlig ordning.

Kommande vecka:

Anständigt lugn för min del!  Christian Bjørnskov är gäst på IFN, och deltar i ett högintressant öppet policyseminarium på torsdag:

Christian Bjørnskov, docent i nationalekonomi, Århus universitet (aktuell med bokkapitlet ”Wellbeing and the Size of Government” (IEA, 2012)).
Filip Fors, doktorand i sociologi, Umeå universitet
Rebecka Carlsson, språkrör för Grön Ungdom
Sanna Rayman, ledarskribent på Svenska Dagbladet, moderator

På temat kan att ett år efter att min och Christians artikel kom ut i Kyklos, har det börjat bubbla en del på vetenskapssajter. Och äntligen, rubriker som skiljer på korrelation och kausalitet:

Tillid skaber velfærdsstaten - ikke omvendt (länk)

Mer  här och här.

PrintView Printer Friendly Version

EmailEmail Article to Friend

Reader Comments

There are no comments for this journal entry. To create a new comment, use the form below.

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.

My response is on my own website »
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
All HTML will be escaped. Hyperlinks will be created for URLs automatically.