Andreas Bergh is associate professor in Economics at Lund university and fellow at the Research Institute of Industrial Economics in Stockholm.

His research concerns the welfare state, institutions, development, globalization, trust and social norms.

He has published in journals such as European Economic Review, World Development, European Sociological Review and Public Choice. He is the author of 'Sweden and the revival of the capitalist welfare state" (Edward Elgar, 2014).

Google Scholar
Ny hem
« Veckan som gick/kommer | Main | Reformutrymme »
torsdag
mar222012

Ny forskning om global inkomstfördelning

I senaste Review of Economics and Statistics finns en artikel som var trevlig läsning på många sätt (länk):

Chotikapanich, D., Griffiths, W.E., Prasada Rao, D.S., and Valencia, V. (2012). Global Income Distributions and Inequality, 1993 and 2000: Incorporating Country-Level Inequality Modeled with Beta Distributions. Review of Economics and Statistics, 94, 52-73.

 

Målet är att beskriva den globala realinkomstfördelningen. Data är naturligtvis skakiga och begränsade, men eftersom inkomstfördelningar väl kan beskrivas med hjälp av betafördelningen, kan författarna ändå presentera en del intressanta resultat:


image

Vad som hänt mellan 1993 och 2000 är att den globala inkomstfördelningen ändrat form. Ojämlikheten globalt har minskat något, men spridningen har också ökat inom länder:

image

Det finns tidigare studier funnit ungefär motsvarande tidigare, men detta papper är metodmässigt det bästa jag hittills sett. I likhet med tidigare studier drivs den globala minskningen av utvecklingen i Kina.

PrintView Printer Friendly Version

EmailEmail Article to Friend

References (8)

References allow you to track sources for this article, as well as articles that were written in response to this article.
 • Response
  Response: Beats By Dre Pro
  [...]Ny forskning om global inkomstfördelning - Berghs Betraktelser - Berghs betraktelser[...]
 • Response
  Ny forskning om global inkomstf�rdelning - Berghs Betraktelser - Berghs betraktelser
 • Response
  Response: read article
  Ny forskning om global inkomstf�rdelning - Berghs Betraktelser - Berghs betraktelser
 • Response
  Response: interview tips
  Ny forskning om global inkomstf�rdelning - Berghs Betraktelser - Berghs betraktelser
 • Response
  Ny forskning om global inkomstf�rdelning - Berghs Betraktelser - Berghs betraktelser
 • Response
  Response: official statement
  Ny forskning om global inkomstf�rdelning - Berghs Betraktelser - Berghs betraktelser
 • Response
  Response: interview coach
  Ny forskning om global inkomstf�rdelning - Berghs Betraktelser - Berghs betraktelser
 • Response
  Jean Knight Archives

Reader Comments

There are no comments for this journal entry. To create a new comment, use the form below.

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.

My response is on my own website »
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
All HTML will be escaped. Hyperlinks will be created for URLs automatically.