Andreas Bergh is associate professor in Economics at Lund university and fellow at the Research Institute of Industrial Economics in Stockholm.

His research concerns the welfare state, institutions, development, globalization, trust and social norms.

He has published in journals such as European Economic Review, World Development, European Sociological Review and Public Choice. He is the author of 'Sweden and the revival of the capitalist welfare state" (Edward Elgar, 2014).

Google Scholar
Ny hem
« Är detta Karlsstad universitets svar på Zarembas kritik? | Main | Mer om arbetslöshetens natur »
onsdag
okt232013

“welfare state fatigue” i Sverige?

Den här artikeln i Aftonbladet förbryllar mig en smula: En Dennis Raphael oroar sig för att svenskarna tröttnat på välfärdsstaten:

– Det görs genom att ideologiskt drivna politiska strategier och mediabudskap förändrar synen på välfärdsstaten, säger Dennis Raphael.
Sedan alliansens tillträde 2006 har svenskarnas stöd för välfärdsstaten rasat med 15 procent och låg i fjol på 58 procent, enligt OECD Social welfare statistics.
– Det är den lägsta nivån bland de nordiska länderna och den största minskningen i stöd för välfärdsstaten. Jag kallar det "welfare state fatigue" (trötthet inför välfärdsstaten, reds anm).

De siffror jag sett på detta från Stefan Svallfors tyder snarast på motsatsen – att stödet för välfärdsstaten ökat – och jag har ingen aning om vilka data som kallas “OECD social welfare statistics”

Någon som anar vad han syftar på?

PrintView Printer Friendly Version

EmailEmail Article to Friend

Reader Comments (6)

Bra fråga. Jag har inte läst Raphaels artikel, men jag har den framför mig. Jag hittar inte siffran 58% någonstans. Det närmaste jag kommer är att han uppger att 60% av svenskarna "support the unconditional welfare state". Referensen till det är ett bokkapitel:

Jaegar. (2012). "Do we all (dis)like the same welfare state? Configurations of public support for the welfare state in a comparative perspective". I: Kvist, Fritzell, Hvinden, et al. (Red.). "Changing social inequality: The Nordic welfare state in the 21st century. Bristol: Policy press.
23 okt | Unregistered CommenterStefan
Det finns en tabell på sidan 19 i "Challenges to Promoting Health in the Modern We
lfare State: The Case of the Nordic Nations" http://jasper.yorku.ca/QuickPlace/draphael/Main.nsf/$defaultview/BC77A4B296506A5E85257BD80046EDCB/$File/Challenges%20To%20Promoting%20Health.pdf?OpenElement

Där anges Sveriges "support for the unconditional welfare state" som 58 % (-15 % från 2006).
Det finns en referens till bokkapitlet som Stefan skriver om, men jag hittar bara abstracts för detta kapitel om jag inte vill betala för hela texten.
25 okt | Unregistered CommenterSten
Pinsamt. Helt ortogonal fråga ang artikeln: är det kutym att (ibland) utesluta Danmark som allmänt svårförklarligt?
25 okt | Unregistered CommenterAnders M.L.
Nä. Däremot brukar man i jakten på generella mönster kunna komma undan med att utesluta Japan och Kina av dylika skäl.
25 okt | Registered Commenterbergh
Statistiker jag känner brukar säga att man inte kan ta danska enkätsvar på allvar pga att de sannolikt har två gammeldansk i högerbenet och två bajer i det vänstra. Så de tycker alltid att allt är hunky dory.
25 okt | Unregistered CommenterHans
Aha. Det kan man ana (ivartfall efter att ha läst om experimentspel - modell ultimatum - där Japan verkar udda, i internationell jämförelse). Kina och Japan är dock bristfälliga i termer av att vara nordiska länder, och täckas av artikeln. :)

Tyckte väl att detta i inledningen kändes lite märkligt:
---
"Denmark is not included in this article as a health promotion leader as its health profile is rather poor for reasons not really understood. In addition, Denmark has not been known as being explicitly concerned with implementing Ottawa Charter health promotion principles. It is however, included in some analys es of emerging trends in the Nordic nations that have the potential to impact citizens’ health."
---

Vad jag förstod av länken från AB var den under review. Får se hur det går.
25 okt | Unregistered CommenterAnders M.L.

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.

My response is on my own website »
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
All HTML will be escaped. Hyperlinks will be created for URLs automatically.