Andreas Bergh is associate professor in Economics at Lund university and fellow at the Research Institute of Industrial Economics in Stockholm.

His research concerns the welfare state, institutions, development, globalization, trust and social norms.

He has published in journals such as European Economic Review, World Development, European Sociological Review and Public Choice. He is the author of 'Sweden and the revival of the capitalist welfare state" (Edward Elgar, 2014).

Google Scholar
Ny hem
« Jämställdhetsbonusen | Main | Esping-Andersen om välfärdsstaten »
onsdag
feb272013

Den svenska arbetsmarknaden fångad i en forumtråd

Den här tråden på familjeliv.se säger en hel del om den svenska arbetsmarknadspolitikens misslyckande. Den inledande frågan lyder:

Min man är arbetslös för första gången och går just nu på a-kassa. Då han hatar att vara arbetslös sökte han alla jobb som var möjliga, oavsett om han ville ha dom eller ej. Var nu på intervju och fick ett jobb. Fick dock veta att lönen var på 100 kr/h. Vi fick en chock. Hans tidigare arbeten har alltid gett ca 16.000 efter skatt. Det här är inte en lön vi kan överleva på. Han får ut bra mycket mer än så på a-kassan, plus att han då är hemma med vår dotter vilket ger lägre dagistaxa, ingen bensinkostnad, lägre matkostnad och mycket lägre värmekostnad då han eldar i kaminen hela dagarna. När han nu börjar jobba kommer värmekostnaden stiga med flera tusenlappar per månad (vi har el-uppvärmning). Det här är definitivt inte hållbart. Hade vi vetat lönen tidigare hade han aldrig sökt jobbet. Dessutom gör den dåliga lönnen att jag inte kan gå ner i tid på mitt jobb, vilket gör att vår dotter på 1,5 år måste gå mer än heltid på dagis då vi har långa restider. Får man säga nej till ett jobb eller förlorar man a-kassan då?

Nyckelord: Incitament, marginaleffekter, topping-up, transparens, godtycke, informationsasymmetrier och, naturligtvis, arbetsutbudets korsinkomstelasticitet.

På slutet dyker även upp ett resonemang om normer:

Om han kör en fuling, d.v.s. säger till ams att det var arbetsgivaren som drog sig ur, och därmed fortsätter få ersättning, vad är det värsta som då kan hända?

PrintView Printer Friendly Version

EmailEmail Article to Friend

References (1)

References allow you to track sources for this article, as well as articles that were written in response to this article.
  • Response
    Response: www.rabatter.n.nu
    Den svenska arbetsmarknaden f�ngad i en forumtr�d - Berghs Betraktelser - Berghs betraktelser

Reader Comments (7)

Detta hade kunnat förhindras om Svenska arbetsgivare började med att ange i vilket löneintervall anställningen ligger.
27 feb | Unregistered CommenterMarcus
För att inte tala om vad den säger om arbetarklassens alienering! Tänk att behöva basera sitt beslut om att gå till jobbet på huruvida man drar in mer än reducerad dagistaxa och matkostnader...
27 feb | Unregistered CommenterMartin
Öh, vad är det du försöker säga? Att a-kassan är för bra eller att folk ska hålla käften och nöja sig med dåligt betalda jobb?
27 feb | Unregistered CommenterBeholder
Ehm.. Man läser väl anställningskontraktet innan man skriver på?
28 feb | Unregistered CommenterAndreas
Om AF vet om jobbsökningen så måste en närvaro uppvisas i ett papper o vad som hände o varför.
Den som tackar nej till ett jobb som har mer än 90% av a-kassan, i lön 'straffas ut' ur a-kassan, några veckor, - månader oavsett om den arbetslöse tagit initiativet till den jobbsökningen.
Så håll arbetsförmedlaren på bra humör.
I detta fallet är 100-spänn runt 3-tusen mer än 680 om dan.
Detta är 'vardag' för vårdbiträden och . . . .
En tröst är att vid nästa arbetslöshet så får han just det a-kassan ska ge, 80% av lönen dom första 100.
Ja alltså han 'slår inte i taket' på 680:- i allt elände.
Arbetsgivare utan kollektivavtal vet om detta o kan erbjuda 1:- i timmen i lön, Sverige o förmodligen landet som Sverige så populärt jämförs mot, Nord Korea är kanske dom enda länder detta är lagligt i.
Bärplockarna.
Andreas Bergh - hur ser du på deras påstående: "Det här är inte en lön vi kan överleva på" och vad tycker du det har för implikationer för a-kassan (obs. inte menat som en ledande fråga utan jag är intresserad av svaret)?
28 feb | Unregistered Commentercst
I allmänhet: Ofta när jag citerar eller länkar till annat, är målet inte att försöka säga något eller propagera för en viss åsikt, jag tycker oftast bara att texten är intressant på något (och ofta flera) sätt.

Beholder och cst: Jag lutar åt att akassan den första tiden efter arbetslöshet är på tok för låg för de flesta, men jag tror också det vore bra om den sänktes med tiden mer än vad som sker idag.

Martin: Jag tror inte att jag håller med. Man behöver väl inte vara särskilt alienerad gentemot sitt arbete för att vilja ha ett positivt ekonomiskt nettoutbyte av att arbeta?
28 feb | Unregistered Commenterbergh

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.

My response is on my own website »
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
All HTML will be escaped. Hyperlinks will be created for URLs automatically.