Andreas Bergh is associate professor in Economics at Lund university and fellow at the Research Institute of Industrial Economics in Stockholm.

His research concerns the welfare state, institutions, development, globalization, trust and social norms.

He has published in journals such as European Economic Review, World Development, European Sociological Review and Public Choice. He is the author of 'Sweden and the revival of the capitalist welfare state" (Edward Elgar, 2014).

Google Scholar
Ny hem
« Kvalitetsjournalistik i Svenskan om Bitcoin. | Main | Den svenska arbetsmarknaden fångad i en forumtråd »
måndag
mar042013

Jämställdhetsbonusen

Från Försäkringskassan:

De dagarna som ni tar ut dubbeldagar ger inte rätt till jämställdhetsbonus.

Det är alltså inte jämställdhet när två föräldrar samtidigt hjälps åt att ta hand om sitt barn. Men det ger jämställdhetsbonus om den ena först är hemma ensam, och sedan den andre (också ensam).

Sedan hjälper FK såklart till med att att genomskåda systemet:

Det innebär att det för föräldrar som har tvillingar kan det vara mer fördelaktigt att ta ut föräldrapenning för varsitt barn istället för att ta ut dubbeldagar.

PrintView Printer Friendly Version

EmailEmail Article to Friend

References (3)

References allow you to track sources for this article, as well as articles that were written in response to this article.
 • Response
  Response: Get Ex Back
  J�mst�lldhetsbonusen - Berghs Betraktelser - Berghs betraktelser
 • Response
  J�mst�lldhetsbonusen - Berghs Betraktelser - Berghs betraktelser
 • Response
  Response: CmRznOib
  Jämställdhetsbonusen - Berghs Betraktelser - Berghs betraktelser

Reader Comments (1)

Om man hade velat uppmuntra fäder att bygga friggebod, renovera köket, gå på älgjakt medan partnern tar hand om barnet, eller familjer att ta långsemester i Thailand, hade man ju kunnat slopa det där kravet och kallat bonusen friggebodsbyggarbonus, köksrenoveringsbonus, älgjaktsbonus eller Thailandssemesterbonus.

Men om man vill uppmuntra föräldrar att ta jämställt barnansvar – det vill säga: ge fäder tillfälle att utvecklas från andraviolinist till solist – tror jag det är en smart utformning, och då kan man ju också med fördel kalla det just jämställdhetsbonus.
13 mar | Unregistered CommenterJohan

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.

My response is on my own website »
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
All HTML will be escaped. Hyperlinks will be created for URLs automatically.