Andreas Bergh is associate professor in Economics at Lund university and fellow at the Research Institute of Industrial Economics in Stockholm.

His research concerns the welfare state, institutions, development, globalization, trust and social norms.

He has published in journals such as European Economic Review, World Development, European Sociological Review and Public Choice. He is the author of 'Sweden and the revival of the capitalist welfare state" (Edward Elgar, 2014).

Google Scholar
Ny hem
« Ökar klyftorna mer i Sverige än i andra länder? | Main | Jämställdhetsbonusen »
måndag
mar042013

Kvalitetsjournalistik i Svenskan om Bitcoin.

Här.

Revansch för virtuell valuta

Minns ni Bitcoin, den virtuella valuta som var på tapeten för ett par år sedan? Efter den initiala hajpen kring de digitala pengarna har de haft en skakig resa.

Efter toppvärderingen på 32 dollar i juni 2011 rasade kursen till katastrofala 2 dollar i november samma år. Bye bye Bitcoin. Nu ser det dock ut som världens Bitcoin-investerare kan dra en suck av lättnad – de monetära anarkisternas favoritvaluta har tagit revansch och handlas idag på nivåer över 33 dollar.

Japp, det var hela artikeln.

PrintView Printer Friendly Version

EmailEmail Article to Friend

Reader Comments (1)

Det är väl bara bra om de inte lägger ner så mycket tid på såna här nyheter?
4 mar | Unregistered CommenterAndreas

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.

My response is on my own website »
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
All HTML will be escaped. Hyperlinks will be created for URLs automatically.