Andreas Bergh is associate professor in Economics at Lund university and fellow at the Research Institute of Industrial Economics in Stockholm.

His research concerns the welfare state, institutions, development, globalization, trust and social norms.

He has published in journals such as European Economic Review, World Development, European Sociological Review and Public Choice. He is the author of 'Sweden and the revival of the capitalist welfare state" (Edward Elgar, 2014).

Google Scholar
Ny hem
« Om JobbMalmö och korruptionsrisker i den kommunala arbetsmarknadspolitiken | Main | Gästinlägg om JobbMalmö »
tisdag
apr302013

Skriva uppsats i nationalekonomi eller statsvetenskap?

Det händer ofta att man som forskare tänker 'det där borde någon skriva uppsats om' och ungefär lika ofta dyker det upp studenter som inte vet vad de ska skriva uppsats om. Mitt diskussionsforum för uppsatsämnen har varit lite styvmoderligt behandlat, men nu ligger där tre färska ämnesförslag, och fler är på väg!

Lägg upp egna ämnesförslag! Fyll gärna på med frågor som skulle kunna analyseras i diskussionstrådarna.

www.andreasbergh.se/skrivtips

(jag kan inte handleda mer den här våren, men till hösten går det bra!)

PrintView Printer Friendly Version

EmailEmail Article to Friend

References (2)

References allow you to track sources for this article, as well as articles that were written in response to this article.

Reader Comments

There are no comments for this journal entry. To create a new comment, use the form below.

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.

My response is on my own website »
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
All HTML will be escaped. Hyperlinks will be created for URLs automatically.