Andreas Bergh is associate professor in Economics at Lund university and fellow at the Research Institute of Industrial Economics in Stockholm.

His research concerns the welfare state, institutions, development, globalization, trust and social norms.

He has published in journals such as European Economic Review, World Development, European Sociological Review and Public Choice. He is the author of 'Sweden and the revival of the capitalist welfare state" (Edward Elgar, 2014).

Google Scholar
Ny hem
« Veckan som gick | Main | Skriva uppsats i nationalekonomi eller statsvetenskap? »
tisdag
apr302013

Om JobbMalmö och korruptionsrisker i den kommunala arbetsmarknadspolitiken

I Sverige är den politiska samsynen att arbetslöshet inte ska bekämpas genom att låta löner falla, vare sig generellt eller när det gäller ungdomar/ingångslöner. Istället ska de arbetslösas produktivitet höjas genom en rad olika satsningar och åtgärder.

Man kan tycka att ansvaret för dessa borde ligga på staten/arbetsförmedlingen, men eftersom det är kommunerna som så småningom får kostnaden i form av försörjningsstöd händer det ofta att kommunen blandar sig i. Runt om i landet finns en rad olika konstruktioner för ändamålet. Ibland är kommunala bolag inblandade.

Ett problem är att denna typ av beslutsfattande - individuell bedömning från fall till fall - ställer stora krav på kompetens och opartiskhet i beslutsfattandet. Verksamheten skapar helt enkelt tillfällen då det är möjligt för kommunala makthavare att gynna sig själva eller sina närmast på skattebetalarnas bekostnad.

Även om det i 99 fall av 100 går fullständigt rätt till är det troligt att besluten i åtminstone något fall kan ifrågasättas. Det är problematiskt.

Idag publicerar Sydsvenskan ännu en artikel om JobbMalmöJens Mikkelsen och Olof Westerberg tycks onekligen ha hittat ett antal fall där opartiskheten kan ifrågasättas. Ett utdrag ur den senaste artikeln:

 • Kvinnan som inte bodde i Malmö belastar enligt utredningen inte längre "arbetsmarknadsmedel". Men hon jobbar kvar i Malmö stad. Hennes lön är högre än normalt – och betalas av Malmös skattebetalare. Hon är granne med Jobb Malmös näst högsta chef, Saida Sokolovic. De har varit på handbollsresor, bland annat i Montenegro.
 • Saida Sokolovics syster anställdes i Servicepatrullen februari 2012, utan stöd från Arbetsförmedlingen. Malmös skattebetalare fick stå för hela hennes lön.
 • Saida Sokolovics svåger, systerns man, fick den 11 juni förra året en motsvarande anställning i Servicepatrullen.
 • Saida Sokolovic är nära vän med den politiska sekreteraren Nihad Pasalic och hans fru. De har bland annat varit på skidsemester tillsammans. Pasalics fru fick ett jobb som inte var utannonserat.

Kan en verksamhet som JobbMalmös utformas så att den blir immun mot anklagelser om nepotism och vänskapskorruption? Det är svårt. Regelstyrning och transparens om vilka regler som gäller är en god början - men förmodligen inte tillräckligt.

Se även Lina Maria Ellegårds gästinlägg i frågan.

PrintView Printer Friendly Version

EmailEmail Article to Friend

References (3)

References allow you to track sources for this article, as well as articles that were written in response to this article.
 • Response
  Om JobbMalmö och korruptionsrisker i den kommunala arbetsmarknadspolitiken - Berghs Betraktelser - Berghs betraktelser
 • Response
  Om JobbMalmö och korruptionsrisker i den kommunala arbetsmarknadspolitiken - Berghs Betraktelser - Berghs betraktelser
 • Response
  Response: xtrasize
  Om JobbMalmö och korruptionsrisker i den kommunala arbetsmarknadspolitiken - Berghs Betraktelser - Berghs betraktelser

Reader Comments

There are no comments for this journal entry. To create a new comment, use the form below.

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.

My response is on my own website »
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
All HTML will be escaped. Hyperlinks will be created for URLs automatically.
Errors occurred while processing template[pageRendered/journalEntry.st]:
StringTemplate Error: Can't parse chunk: {settingHomePageKBArticle}" target="_blank">Learn how.</a></li>
<li>If you have already selected a front page, make sure it is enabled. Click on the Cubes icon (top right) and then click the "enable page" button.</li>
</ol>
</div>

: expecting '"', found '<EOF>'
StringTemplate Error: problem parsing template 'pageRendered/noDefaultModule': null
StringTemplate Error: problem parsing template 'pageRendered/noDefaultModule': null