Andreas Bergh is associate professor in Economics at Lund university and fellow at the Research Institute of Industrial Economics in Stockholm.

His research concerns the welfare state, institutions, development, globalization, trust and social norms.

He has published in journals such as European Economic Review, World Development, European Sociological Review and Public Choice. He is the author of 'Sweden and the revival of the capitalist welfare state" (Edward Elgar, 2014).

Google Scholar
Ny hem
« Vad vi lär av Reinhart&Rogoff-misstagen | Main | Krönika om konsulter som säljer till offentlig sektor »
tisdag
apr092013

Korruption i Sverige

Idag presenterades den ESO-rapport om korruption i Sverige som jag och tre kollegor arbetat med ett bra tag.

 

Det finns oerhört mycket att säga om korruption i Sverige, men ämnet är inte helt upplyftande och nu finns alltså en ESO-rapport att läsa för den nyfikne.

På IFNs websida finns en sammanfattning och länk till webbsändning. Vi fick också (helt utan konsulthjälp) in en artikel på DN-debatt.

Dessutom vill jag få sagt följande: Korruptionsforskning resulterar i många mail från upprörda medborgare. Jag försöker svara på de flesta men jag kan omöjligen agera i alla enskilda fall som jag uppmärksammas på.

Som illustration lägger jag här ut ett mail som kom i morse, anonymiserat och med tillåtelse från avsändaren. Det är tämligen illustrativt.

Hörde på radion i morse om att 6 av 10 människor tror att kommunpolitiker och anställda inom kommun och landsting är korrupta.  Jag inte bara tror utan är helt övertygad…

För rätt många år sedan […] skulle vi få hjälp med att ta bort trösklarna i vår villa. Då kom en kille från byggnadsnämnden här i Kalmar för att inspektera vad som behövde göras.  Det var fyra trösklar som behövde tas bort för att lättare kunna använda rullator.

Trösklarna togs bort av ett byggnadsföretag söder om Kalmar. Den 27/12 (eller däromkring) kom killen tillbaka och ville ha ett kvitto påskrivet in blanco. Jag var mycket tveksam till detta, men han sa att räkningen måste in på det gamla året och därför var det nödvändigt. Jag skrev på.

Tre månader senare – i mars – travade jag upp på byggnadsnämnden och bad att få se räkningen. Killen började svettas och rafsa i sina papper. Till slut upptäckte han att de ännu inte fått räkningen. Han erbjöd sig att skicka mig en kopia, när han mottagit räkningen. Jag avböjde och sa att jag kommer tillbaka, när han har räkningen. Tre dagar senare ringde han och talade om att räkningen hade kommit, så jag åkte dit och kontrollerade den. Den var på strax under 2000: –.

Därefter ringde jag till kommunrevisionen, då jag förstod att de kunde ha skrivit vilket belopp som helst på mitt in blanco kvitto. Jag kopplades istället till byggnadsnämndens chef, så jag lade på luren.

Ringde återigen till kommun revisionen och det visade sig att ”revisorn” arbetade på skatteverket här i Kalmar. Jag berättade om mitt ärende och efter ett par månader fick jag ett långt brev från Ernest & Youngs Revisionsfirma, där man klargjorde hur liknande ärende handlades. Slutklämmen var att kommunalnämnden godkände varje ärende på sina månadsmöten. God dag yxskaft!!!!

Jag blev så trött att jag inte orkade bråka vidare!  Detta gick absolut inte rätt till och eftersom vi också hade blivit erbjudna en modul innehållande handikappstoalett och dusch som skulle dockas till huset om vi lät ta upp en dörr till bottenvåningen. Kostnad ca 25000: -, så misstänker jag att någon fick ett garage eller liknande byggt på vår bekostnad.

Som privatperson undrar jag ju först och främst varför kommunen kostar på en extern revisor för att svara mig. Vad gör då kommunrevisionen? Dessutom kan väl inte kommunalpolitikerna ha en aning om vad jag har fått gjort i mitt hem.  […]

Detta har retat mig i så många år så det känns väldigt bra med dina förslag, som man berättade om på radion idag!
Med vänlig hälsning,

PrintView Printer Friendly Version

EmailEmail Article to Friend

References (1)

References allow you to track sources for this article, as well as articles that were written in response to this article.
  • Response
    Response: more resources
    Korruption i Sverige - Berghs Betraktelser - Berghs betraktelser

Reader Comments

There are no comments for this journal entry. To create a new comment, use the form below.

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.

My response is on my own website »
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
All HTML will be escaped. Hyperlinks will be created for URLs automatically.