Andreas Bergh is associate professor in Economics at Lund university and fellow at the Research Institute of Industrial Economics in Stockholm.

His research concerns the welfare state, institutions, development, globalization, trust and social norms.

He has published in journals such as European Economic Review, World Development, European Sociological Review and Public Choice. He is the author of 'Sweden and the revival of the capitalist welfare state" (Edward Elgar, 2014).

Google Scholar
Ny hem
« Skattesänkningar och offentliga resurser | Main | Veckan som kommer »
söndag
jan192014

Mer forskning om invandringens konsekvenser för natives

Det kommer mer och mer mikrodatabaserad empiri om effekterna av invandring. Här kan man läsa ett papper på väg ut i JEEA:

Abstract

In this paper we analyze the impact of immigrants on the type and quantity of native jobs. We use data on fifteen Western European countries during the 1996-2010 period. We find that immigrants, by taking manual-routine type of occupations pushed natives towards more “complex” (abstract and communication) jobs. This job upgrade was associated to a 0.7% increase in native wages for a doubling of the immigrants’ share. These results are robust to the use of an IV strategy based on past settlement of immigrants across European countries.

The job upgrade slowed, but did not come to a halt, during the Great Recession. We also document the labor market flows behind it: the complexity of jobs offered to new native hires was higher relative to the complexity of lost jobs. Finally, we find evidence that such reallocation was larger in countries with more flexible labor laws.

Källa: Francesco D'Amuri and Giovanni Peri (forthcoming) “Immigration, Jobs and Labor Market Institutions: Evidence from Europe”  forthcoming Journal of European Economic Association

PrintView Printer Friendly Version

EmailEmail Article to Friend

References (4)

References allow you to track sources for this article, as well as articles that were written in response to this article.
 • Response
  Technical writing - I want to write technical articles but what are copyright laws?
 • Response
  Response: vet
  I have a school project for my creative writing class that requires a writing portfolio, but I have no clue how to make one. I never really understood what a portfolio was. If someone could help out, it'd be wonderful..
 • Response
  I use a micro SD card between my laptop and netbook as an external hardrive for my class files. I often download files on one computer or the other without the drive in that computer. Is it possible to set my computer up so that when I insert my drive my ...
 • Response
  вконтакте

Reader Comments (2)

Vi som inte disputerat funderar naturligtvis över sånt här. Är det ett feltänk? Handlar förstås om vår omvittnade solidaritet. Men ändå...

"Arbetskraftsinvandring av lågutbildade behövs inte, särskilt som det redan finns full arbetskraftsrörlighet inom EU. Däremot finns det mycket som talar för arbetskraftsinvandring av högutbildade med särskilt efterfrågad kompetens av den typ som tillämpas i länder som Australien och Kanada. Ny forskning av Berkeleyekonomen Enrico Moretti (se boken The New Geograhy of Jobs) visar också att högkvalificerade jobb, särskilt i tätbefolkade städer, har stora spridningseffekter. Varje högteknologiskt jobb skapar ytterligare fyra–fem jobb i den lokala ekonomin. Motsvarande spridningseffekter finns inte när det gäller lågkvalificerade jobb."
http://www.axess.se/magasin/default.aspx?article=2015#.UvUv22CYaUm
7 feb | Unregistered CommenterSten
Nej, det är inget feltänk. Tvärtom tycker jag att Magnus i den artikeln pekar på många missförstånd i debatten.

Huruvida arbetskraftsutbildning av lågutbildade "behövs" eller inte beror väl dock på vem man frågar: Många arbetsgivare upplever ett sådant behov för att det är svårt att hitta svenskar som vill ta dessa jobb (städföretagare exempelvis).
8 feb | Unregistered Commenterbergh

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.

My response is on my own website »
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
All HTML will be escaped. Hyperlinks will be created for URLs automatically.