Andreas Bergh is associate professor in Economics at Lund university and fellow at the Research Institute of Industrial Economics in Stockholm.

His research concerns the welfare state, institutions, development, globalization, trust and social norms.

He has published in journals such as European Economic Review, World Development, European Sociological Review and Public Choice. He is the author of 'Sweden and the revival of the capitalist welfare state" (Edward Elgar, 2014).

Google Scholar
Ny hem
« Korrigeringar | Main | OBS i P1 om borgerlig idédebatt »
onsdag
jun202007

Abstract till Littorins uppsats

Hektisk dag, men följande godbitar vore det kul att höra folks synpunkter på: (tack till expressen som så vänligt återgav mina försiktiga kommentarer)

365946-878186-thumbnail.jpg

 

365946-878181-thumbnail.jpg

PrintView Printer Friendly Version

EmailEmail Article to Friend

Reader Comments (25)

Såvitt jag kan se inte anmärkningsvärt mycket sämre än vad företagsekonomer presterar på annat håll. Kanske lite märkligt att nämna antalet böcker man läst men inte vilka författares idéer det är man befattar sig med. Men även detta skulle jag förvänta mig från en genomsnittlig Diplom-Kaufmann.

Det är väl snarare de envisa ryktena om att Littorin inte skrivit uppsatsen själv som är belastande.
20 jun | Unregistered CommenterMartin
Jo. Kvaliteten på uppsatsen spelar ju ingen roll: SOL är olämplig som minister för att han har köpt sig en fuskexamen och ståtat med falska meriter.
20 jun | Unregistered CommenterJohan
Jag vet inte hur det funkar i MBA-sammanhang, men jag tycker nog att det låter lite underligt att teoretisera kring ett företag och en affärsplan som man själv har anknytning till. Någon som vet vad Littorin sysslade med på Kreab, mer specifikt?
20 jun | Unregistered CommenterDennis
Vad jag förstår är det fullt normalt att man skriver uppsatser om sånt man har jobbat med. Jag kan inte bedöma kvalitén, men om det är normal nivå på en MBA att man skriver en uppsats vars slutsats är att "Företag Xs etableringsstrategi är ett ad hoc-joint venture" så borde jag nog skaffa mig ett par MBAs. Eller tio. :-)

Fast, vänta, måste man inte skaffa sig massa poäng först? Eller funkar det inte så i USA?
Det ser ut som en fallstudie, av en slump men lyckligtvis nära relaterad med författarens arbete, tillsammans med en smula analys med hjälp av litteraturen. Troligen en snabblösning för upptagna affärsmän, sannolikt inget mästerverk, men jag har gissningsvis sett värre passera vid våra egna ärevördiga institutioner.
20 jun | Unregistered CommenterTom
Det är klassiskt wallraffande: bli anställd och sen skriva uppsats inifrån. Klockren VG-uppsats.

Men som sagt: kvaliteten på skiten spelar i grunden ingen roll; han hade kunnat skriva en AER-artikel och det hade fan inte spelat roll. Bluff. Totto är en bluff. Och än värre är det ifall killen har plagierat uppsatsen...
21 jun | Unregistered CommenterKricke
Håller med Martin.

Det där med Wallraffandet var ett skämt va?

21 jun | Unregistered Commenterpontus
Lotta Gröning, Aftonbladets intellektuella gigant skriver:

"Stackars Littorin! Han som många traktar hett efter en akademisk titel. Jag undrar varför? Blir man en bättre människa och lite mer viktig som makthavare om man har en akademisk examen att lyfta fram? Jag tror knappast det!"

Jag gissar att Lotta själv sitter inne på en doktor i astrofysik.
21 jun | Unregistered Commenterpontus
Fast på engelska sidan skrivs det om en "BA thesis" vilket torde få de flesta utländska läsare att tro att han faktiskt har en BA.

http://www.naring.regeringen.se/content/1/c6/08/45/93/db8998f8.pdf

Men nu kanske jag är petig - statsministern tycker uppenbarligen att det inte är så noga.
21 jun | Unregistered CommenterMartin


BA-thesis har han ju faktiskt skrivit. Sen, om utlänningarna drar felaktiga slutsatser om detta, deras fel.

Minns jag fel, eller fördes det inte en diskussion på den här bloggen om hur män och kvinnor behandlas olika vid sådana här skandaler/affärer. Kvinnorna tvingas avgå och försvaras icke av sina överordnade, männen försvaras - kritiken bagatelliseras - och männen får sitta kvar?

Missförstå mig inte, jag är inte feminist eller försöker göra en feministisk analys över huvud taget. Mitt primära intresse är data. Och Littorin-affären är en ny datapunkt som stärker en tes om att män och kvinnor behandlas olika (för whatever reason). Uppenbarligen KAN man ju tycka att det är minst lika allvarligt för en freaking arbetsmarknadsminister att köra med en bluffexamen som för en kulturminister att inte betala sin tv-licens... Men Reinfeldt, han, han bara småler och är "nöjd" med Tottos förklaringar.
21 jun | Unregistered Commentergummo
Jag tycker ju att det verkar solklart att det är en Kreab-affärsplan som fått nytt liv. Och den synnerligen luftiga utskriften man såg i TV-inslagen ingav inte precis förtroende...

Men jag måste säga att skriften ändå verkar betydligt mer gedigen än mycket annat som verkar slinka igenom bluffskolorna, ofta räcker det med några sidor.

Och Littorins c-uppsats i Lund fick betyget VG!
Av det material jag tagit del av verkar det på intet sätt vara sämre kvalitet på Tottos uppsats än motsvarande uppsatser som läggs fram vid de Svenska Folkhemsuniversiteten, där vi ju vet att endast icke-ekonomiska intressen och akademisk integritet sätter ramarna.
22 jun | Unregistered CommenterErik
Några snabba synpunkter (se också http://jacobstalhammar.blogspot.com/2007/06/littorins-sk-uppsats.html):

1) "Abstracten" är väl lång. En typisk abstract är oftast 4-10 rader, mittcentrerad med 3/4 tum marginal.

2) När Littorin citerar professor Bradley har han ingen fotnot eller annan hänvisning till _var_ professorn säger citatet. Detta är ett direkt fel.

3) "Kreab and Strategy XXI is rapidly approaching the point..." (se länkad bild) Grammatikfel i slutklämmen är inte särskilt lyckat. Rätt ska vara "Kreab and Strategy XXI _are..." Littorin gör kongruensfel, att skriva "is" på det viset låter lika rätt på engelska som att skriva "en gula bil" på svenska.

I samma mening skriver han också "were" vilket gör meningen helt obegriplig (om man inte läser "where") men det kanske man kan utsträcka till att passera för stavfel.

En första gissning är att denna uppsats inte varit i närheten av varken ett normalt universitet eller en handledare med engelska som modersmål.
22 jun | Unregistered Commenterjacob
Jacob: Sorry, men småfel som dem du beskriver passerar regelbundet igenom kontrollen när det gäller akademiska uppsatser, även på riktiga universitet. Dessutom har Littorin troligtvis fått lite mer svängrum här eftersom hans modersmål inte är Engelska. Jag tror du är väl snabb i dina antaganden.
Littorin är olämplig som arbetsmarknadsminister, inte bara för att han köpt sig en examen utan (kanske främst) för att han är en fackföreningskramade sosse!
22 jun | Unregistered Commentermax
Småfel och småfel. Vilka universitet värda namnet sådant kan passera låter jag vara osagt. Dock: Littorin innehar under samma period en hög post i ett företag som ska vara proffs på exakt såna här saker.

Allt annat lika, tänk om karln istället varit flygplanskonstruktör med samma känsla för detaljer och baskunskaper... ;)
22 jun | Unregistered Commenterjacob
I USA finns exempel på barn som dött efter behandling hos "läkare" med bluffexamina... För att inte tala om alla personer på Pentagon, Nasa, Department of Homeland Security och andra departement som befarats ha haft tveksamma diplom.
pontus: Lotta Gröning verkar ha en fil dr i historia, bl a.

Jag kan inte låta bli att undra varför du nämner doktor i astrofysik som något intressant i sammanhanget. Och att du dessutom samtidigt nämner "intellektuell gigant".
22 jun | Unregistered CommenterLeoB
Come on.. det är väl ändå irrelevant huruvida hans abstract eller uppsats varit i nivå med uppsatser som slunkit igenom vid svenska universitet.

Skulle säkert kunna skriva en M.Ed (har genomgått utbildning för en BA.Ed) och få den godkänd vid något universitet.

En MBA innehåller mycket mycket mer än en examensuppsats.

Och ovan gäller naturligtvis inte i fallet Littorin eftersom han blivit "tipsad av en kompis" om att ta kontakt med Fairfax för att få ut sin bluffexamen. Har även hört att det finns ett rykte om att han inte skrivit uppsatsen själv.

Det är dags för Sveriges utbildningsinstitutioner att göra sina röster höjda och försvara akademiska prestationer.
Oj, oj, oj. Det verkar som om det bakom det "akademiska" resonemanget här ligger en väldigt stor portion tyckande:

http://magasinetneo.se/blog/archive/2007/06/23/friktions-fiktion-neo-avslojar-dubbelspelet-bakom-littorinaffaren

Rena inbördeskriget. Riktigt roligt.
24 jun | Unregistered CommenterLeoB
gosh... här är min kommentar (samma som på neo-bloggen)

Ja, jag har skrivit för Friktion: På en av mina hemsidor med egna texter länkar jag några artiklar.

Nej, jag hade inget med avslöjandet om Littorin att göra. Såg det själv via Gudmundson.

Expressen ringde mig och bad mig kommentera abstract, vilket jag gjorde i ganska försiktiga ordalag.

Varken jag eller någon av mina arbetsgivare driver krav på Littorins avgång. Personligen lutar jag åt att moderaternas försiktiga hållning i vissa arbetsmarknadsfrågor är ganska klok givet den speciella politiska logik som finns i Sverige.

Och om någon undrar: Det faktum att jag bloggar ganska lite just nu beror på att det är fint väder, jag har firat midsommar och ska till wimbledon.
24 jun | Unregistered Commenterbergh
ett litet tillägg, m a a http://www.expressen.se/nyheter/1.733770

där det står "Expressen har sökt Andreas Bergh och Johan Karlsson, men inte lyckats nå dem"

Nu vet jag vad som ligger bakom en sådan formulering, och hur lång tid det tar innan artikeln kommer ut.

Det sakfel som återstår att korrigera är väl att jag inte är folkpartist längre. Gick ur 2004.
24 jun | Unregistered Commenterbergh

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.

My response is on my own website »
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
All HTML will be escaped. Hyperlinks will be created for URLs automatically.