Andreas Bergh is associate professor in Economics at Lund university and fellow at the Research Institute of Industrial Economics in Stockholm.

His research concerns the welfare state, institutions, development, globalization, trust and social norms.

He has published in journals such as European Economic Review, World Development, European Sociological Review and Public Choice. He is the author of 'Sweden and the revival of the capitalist welfare state" (Edward Elgar, 2014).

Google Scholar
Ny hem
« LNB-Krönika om Florida-hysterin | Main | Abstract till Littorins uppsats »
söndag
jun242007

Korrigeringar

Tänkte inte skriva mer om detta, men med tanke på hur snabbt tokigheter sprids (ex1, ex2), kan ett antal korrigeringar vara på sin plats. Jag har nyss skickat följande till Expressen:

Till Karl-Johan Karlsson:

Fick ett textmeddelande 2245 på midsommardagen om möjlighet attkommentera Neos spekulationer. Ringde inte tillbaka, eftersom det var natt och eftersom jag gjort klart för peter w att jag inte var en av dem som avslöjade Littorins bluffexamen.

Nästa dag påstås likväl att så var fallet, i både papperstidning och nätupplaga. En del andra fel förekommer också. Således vore det bra om följande korrigeras, både på nätet och i pappersupplagan.

1. Jag är inte en av dem som avslöjade Littorins bluffexamen. Jag visste inte heller om att det var på gång.

2. Jag har inte krävt Littorins avgång, och gör inte så nu heller.

3. Jag är inte folkpartist.

4. Jag kommenterade abstract till littorins uppsats för att en Expressen-journalist skickade det till mig och var väldigt angelägen om en kommentar.

Korrekt är att jag skrivit för friktion, det var dock ganska länge sedan nu.
Lite klokare för den som vill läsa mer.

PrintView Printer Friendly Version

EmailEmail Article to Friend

Reader Comments (12)

Det är ju "silly season", så det var kanske väntat.
25 jun | Unregistered Commenterpontus
Det är en standardformulering för rättelser. Men det blir ju onekligen oavsiktligt roligt när den felaktiga uppgiften, som eventuellt kan ha orsakat obehag, är att man är folkpartist. :-)

Däremot rättar dom inte att Karlsson/Karlsson och Bergh inte har avslöjat fusk-MBAn. Fast artikeln där dom påstod det är borta.
Lennart, artikeln är inte borta. Den finns kvar, men uppgiften om att de tre utpekade är folkpartister är korrigerad. En rättelse finns också under artikeln.

Att det skulle vara Karlsson, Karlsson och Bergh som ligger bakom Friktion eller avslöjandet om Littorins fejkexamen, det har Expressen aldrig påstått. Ingenstans i artikeln står Expressen som avsändare till ett sådant påstående.

Tvärtom har vi varit väldigt noga med att bara återge Neos artikel och vad Peter Wennblad där påstår. Ingressen avslutas med ”Detta skriver magasinet Neo på sin blogg under lördagskvällen”.

Mvh
Karl-Johan Karlsson
Expressen
Artikeln är nu tillbaks. Ja, den var borta. Faktiskt.
http://www.expressen.se/nyheter/1.733770

Om Expressen skriver det eller inte tycker jag är en intressant diskussion, även om det kanske egentligen inte är så viktigt.

"Personerna som avslöjade Sven Otto Littorins "fejkexamen" från Fairfax University i USA har kopplingar till folkpartiet.
De hemliga skribenterna bakom bloggen Friktion var ledande politiker i ungdomsförbundet på 90-talet."

Så står det. Det står inte inom citat eller nånting. Det står "Detta skriver magasinet Neo på sin blogg under lördagskvällen." Men sättet det är skrivet på innebär faktiskt att det framstår som fakta.

Men, och det hade jag glömt från när jag läste artikeln igår, du framför ju faktiskt personernas förnekanden också. Det gör det iofs än mer förvånande att du först framställer det som fakta, men artikeln som helhet kan inte påstås hävda det.
Rättelsen blev festlig, men komiken förtas av att tidningen skiter i att uppge att Bergh dementerat sin inblandning och att Karlsson på något besynnerligt sätt tycker att det är oskyldigt att låna ut sig som megafon åt rykten och spekulationer.

Är det någon annan som kommer att tänka på "avslöjandet" att Lasse Berghagen skulle köpa porr? Vilken bisarr journalistisk princip som etablerats när bloggpåståenden /i sig/ upphöjs till källor.

(Ja, jag vet. Man borde bara tiga ihjäl skräpet.)
25 jun | Unregistered CommenterJohn Bubber
Det är ju lika felaktigt att påstå att jag, Martin och Andreas ”har kopplingar till folkpartiet”. Jag har inte mer kopplingar till folkpartiet än vad Per Gahrton, Lars Ohly och Siewert Öholm har. Och jag har inte mer kopplingar till folkpartiet än till Unga örnar, Fältbiologerna, Svenska kyrkan eller Al Qaida.
26 jun | Unregistered CommenterJohan
John Bubber: Vad hände med din förträffliga blogg? Brukade läsa den regelbundet men finner mig nu portad pga att bloggen har klassats som privat.
26 jun | Unregistered CommenterErik
Nedlagd av lite olika skäl - inget spännande pågår bakom hänglåset.
26 jun | Unregistered CommenterJohn Bubber
Johan, jag visste inte att du suttit i styrelsen för Al Qaidas ungdomsorganisation;-) Vad det samtidigt som du och jag satt i LUF:s förbundsstyrelse?
John Bubber: Synd,
27 jun | Unregistered CommenterErik
visst borde man tiga ihjäl skräpet. Men Karl-Johans påstående ovan ter sig underligt om man jämför med helsidan i expressen.

Och när folk skriver så här:

http://lydiahs.blogspot.com/2007/06/hur-littorins-cv-blev-en-pr-kampanj.html

är det svårt att inte bli besviken.
29 jun | Unregistered Commenterbergh

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.

My response is on my own website »
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
All HTML will be escaped. Hyperlinks will be created for URLs automatically.