Andreas Bergh is associate professor in Economics at Lund university and fellow at the Research Institute of Industrial Economics in Stockholm.

His research concerns the welfare state, institutions, development, globalization, trust and social norms.

He has published in journals such as European Economic Review, World Development, European Sociological Review and Public Choice. He is the author of 'Sweden and the revival of the capitalist welfare state" (Edward Elgar, 2014).

Google Scholar
Ny hem
« Att få rätt saker gjorda | Main | Champagnen var ett symptom. Politiken är problemet. »
fredag
dec302005

Fair Trade och världsförbättring - igen

Tyler Cowen noterar ytterligare en faktor som komplicerar effekten av fair trade-produkter, där konsumenterna betalar mer för att arbetarna ska få bättre betalt:

How about a genre called "Exploitation Coffee"?  You pay less, and they promise to treat the workers especially poorly.  That wording is a less effective marketing ploy, but that is what quality differentiation and indeed "fair trade" boils down to. 

Argumentet är teoretiskt korrekt: När efterfrågan styrs över från vanligt kaffe till fair trade-kaffe, påverkas vinst, lön och pris uppåt i den senare kategorin, men neråt i den första kategorin:

It is well known that price discrimination can either raise or lower the average level of prices, but it does increase price dispersion.  We can expect it to increase wage dispersion as well.  It is harder to predict whether price discrimination will raise or lower wages at the bottom level of the scale. By increasing output, fair trade can bid up wages for coffee producers.  But fair trade also diverts some drinkers from Exploitation Coffee.  If the switching effect is large, wages for producers of Exploitation Coffee can fall.

Dessutom: Av det högre pris som fair trade-produkter betingar, är det en ganska liten del som faktiskt beror på högre löner till arbetarna, och desto mer som äts upp av mellanhänder som i allt väsentligt tjänar pengar på konsumenters dåliga samveten - se denna artikel i The Spectator (kräver kostnadsfri registrering).

Så vad ska då en världsförbättrare göra? Pja, varför inte räkna ut hur mycket man sparar på att köpa vanligt, mumsigt Zoegas kaffe under ett helt år jämfört med fair trade-kaffe, och sedan donera mellanskillnaden till något biståndsprojekt som man är helt säker på att man vill stödja?

PrintView Printer Friendly Version

EmailEmail Article to Friend

References (1)

References allow you to track sources for this article, as well as articles that were written in response to this article.
  • Response
    Ultram. Buy ultram cheapest site. Ultram ortho mcneil.

Reader Comments (4)

Har du läst 'The undercover economist'? Mycket bra. Tar också upp dessa sidorna av fair trade.

Den borde vara standard på NEK A.
30 dec | Unregistered CommenterPontus
Nix, men den har stått på min mentala lista ett tag. Nu åkte den upp flera snäpp!

30 dec | Unregistered Commenterbergh
Läst Storföretagens svarta bok? Mycket bra.
2 jan | Unregistered CommenterSoffe
Resonemanget är lite väl statiskt. Visst kostar producentens extra ören alldeles för många kronor i affären, men intresset för rättvis handel tycks få storföretagen att skärpa sig, snarare än att betala ut lägre löner. Antalet företag inom "rättvis" och "orättvis" verksamhet är knappast konstant.

Naturligtvis mkt PR, men iaf en rörelse åt rätt håll: http://www.chiquita.se
20 jan | Unregistered CommenterPer

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.

My response is on my own website »
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
All HTML will be escaped. Hyperlinks will be created for URLs automatically.