Andreas Bergh is associate professor in Economics at Lund university and fellow at the Research Institute of Industrial Economics in Stockholm.

His research concerns the welfare state, institutions, development, globalization, trust and social norms.

He has published in journals such as European Economic Review, World Development, European Sociological Review and Public Choice. He is the author of 'Sweden and the revival of the capitalist welfare state" (Edward Elgar, 2014).

Google Scholar
Ny hem
« Har Maria Borelius inte råd med vit hemhjälp? | Main | Phelps: Varför får han priset? »
tisdag
okt102006

Varför röstade "vanlig strävsam arbetarklass" på Sverigedemokraterna?

I likhet med Gudmundson tycker jag att Sydsvenskan är en underskattad tidning. Just nu pågår där alltså en debatt om Sverigedemokraternas framgångar. Fredrik Ekelund inledde med en artikel som i förvånansvärt stor utsträckning pratar om "etniska svenskar" och verkar vara skriven efter övertygelsen att arbetarklassen inte kan ha fel.

Därför var det trevligt att läsa svaret från Jens Nordenhök:

 

Vad [Ekelund] saknar är en kritisk inställning till alla grodor som har hoppat ur munnen på kafferasterna bland hans varvsarbetare och hamnsjåare och taxichaufförer under åren.

Själv var jag arbetarromantiker under åren efter 68, när jag arbetade politiskt på vänsterkanten. Men obotlig, aldrig! Att arbetarklassen som klass kan ha fel i stora och små samhällsfrågor är ett faktum. 

 

När Jens lanserar sin egen verklighetsbild, passar han dock betydligt bättre in i mina fördomar om kulturvänstern: Motsättningarna i Malmös Rosengård och i Landskrona är - såklart - USAs fel. Och nykolonialismens.

det sitter en megafon i Vita huset och en annan i Vatikanen och en tredje i Jerusalem/Tel Aviv och den megafonen säger unisont att islam är alltings fel. Självklart att delar av svenska folket går på den massiva propagandan [...] Jag säger på fullt allvar att det är bombplanens och ockupationernas (nykolonialismens) fel att det mullrar mot "svennar" i Rosengårds källare.

Spännande tes. Men nog är det anmärkningsvärt att ingen i sydsvenskans debattartiklar gör kopplingen till den ekonomiska debatten i övrigt?

Om flyktingmottagande, skatter, bidrag, arbetsrätt och företagsklimat hade fungerat bara hälften så dåligt, hade vi sannolikt sluppit debattera huruvida Ekelunds polare i arbetarklassen är halvrasister när de röstar på Sverigedemokraterna - eller om de bara "fått nock", som Ekelund uttrycker det...

PrintView Printer Friendly Version

EmailEmail Article to Friend

Reader Comments (3)

Jag var på Sören Holmbergs mer detaljerade presentation av Valu:n på SCB igår. Han har nuffror, riktiga nuffror och inte gissningar, på ungefär vilka det är som röstar på Sverigedemokraterna. Han slog hål på myten att det skulle vara såssar som huvudsakligen röstade på SD (de snodde procentuellt ungefär lika mycket från alla riksdagspartierna, utom möjligen Kd - SD:are är nämligen inte särskilt gudfruktiga!); och han kunde också visa att deras väljarskara följde ungefär Ny Demokratis profil: visst, hyggligt många arbetare, men många tjänstemän och överrepresentation för egna företagare.

Så snälla, för att få till stånd en konstruktiv debatt om vad SD är för något, så måste vi också ha en korrekt verklighetsbild av vad SD är för typ av parti. Det är inga ställföreträdande såssar; istället är det så att deras väljare identifierar sig som center-höger.
11 okt | Unregistered Commentergummo
hear, hear... men vad jag tror de diskuterar i sydsvenskan är just varför SD:s väljare betsår av "hyggligt många arbetare".

vilket är en underlig fråga eftersom arbetare i det avseendet knappast är annorlunda än tjänstemän och företagare.
11 okt | Unregistered Commenterbergh
Men vad avses med hyggligt många arbetare? Enligt de siffror som redovisas är de inte sååå många att man behöver höja ögonbrynen nämnvärt.

Hmmm. Lagom till nästa val kanske man ska ha en ansökan klar till ett projekt om SD...
11 okt | Unregistered Commentergummo

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.

My response is on my own website »
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
All HTML will be escaped. Hyperlinks will be created for URLs automatically.