Andreas Bergh is associate professor in Economics at Lund university and fellow at the Research Institute of Industrial Economics in Stockholm.

His research concerns the welfare state, institutions, development, globalization, trust and social norms.

He has published in journals such as European Economic Review, World Development, European Sociological Review and Public Choice. He is the author of 'Sweden and the revival of the capitalist welfare state" (Edward Elgar, 2014).

Google Scholar
Ny hem
« Om regeringen och politiken i framtiden | Main | Feministisk finansminister »
söndag
okt082006

Pratar kvinnor mer än män?

I USA står boken The Female Brain just nu på skyltplats i boklådorna. Visst finns det sannolikt en rad biologiska förklaringar till hur män och kvinnor beter sig - men vissa typer av "fakta" verkar gå lite väl lätt att sälja:

Via Truckandbarter hittas denna artikel i Boston Globe som bland annat diskuterar bokens påstående att kvinnor använder 20 000 ord om dagen, män endast 7 000. Påståendet verkar vara en faktoid som förekommer i olika varianter - samtliga utan stöd i forskningen:

According to a 1993 review of the scientific literature by researchers Deborah James and Janice Drakich, most studies reported either that men talked more than women, either overall or in some circumstances, or that there was no difference between the genders in amount of talk."  

Siffrorna 20 000 och 7 000 verkar helt sakna vetenskaplig källa - däremot förkommer andra sifferuppgifter lite här och var, också helt utan källangivelse.

Något säger mig att även följande böcker skulle må bra av en rejäl faktagranskning: 

"Why Men Don't Listen and Women Can't Read Maps" (amazon)

"Why Men Don't Have a Clue and Women Always Need More Shoes: The Ultimate Guide to the Opposite Sex" (amazon)

"Why Men Can Only Do One Thing at a Time and Women Never Stop Talking" (amazon)

 

PrintView Printer Friendly Version

EmailEmail Article to Friend

References (1)

References allow you to track sources for this article, as well as articles that were written in response to this article.

Reader Comments (4)

Anledningen till att böcker av detta slag finns tror jag har mindre med vetenskap och mer med att tjäna pengar att göra (de säljer ju alltid bra)...

Visst gjorde säkert en och annan guldletare sig en förmögenhet under guldruschens dagar, men de riktiga pengarna tjänade försäljarna av spadar, hackor och all annan utrustning som guldletarna behövde (sägs det ju)...

Med andra ord... Så länge folk vill läsa om skillnaderna i manligt/kvinnligt beteende, kommer det att skrivas om det... Huruvida det sedan är vetenskapliga sakförhållanden som lyfts fram eller någon variant på stereotypa könsroller verkar inte spela någon roll... Marknaden sväljer allt...

A sugarplum lunker
Kom att tänka på Mankiews kommentar i sin blogg om just Brizendine? Kort och med en Stephan Colbert referens.

http://gregmankiw.blogspot.com/2006/09/truthiness.html

Funderar även på vad den svenska motsvarigheten är? Påståendet om att föräldrar i Sverige idag bara ägnar 3 minuter per dag åt att prata med sina barn? Har ett minne av att en krönikör på Tidningen Vi tittade på det förra året och fann det vara en faktoid men är inte säker på min sak.

8 okt | Unregistered CommenterOscarH
De överdrivna biologiska skillnaderna mellan män och kvinnor lyfts ju fram då de faller inom ramen för det rådande (populär)vetenskapliga paradigmet. Det finns vinstintressen med i bilden, då man kan tjäna pengar på "sanningen".
konspirationsteoretiskt lagd, Kamrat?
11 okt | Unregistered Commenterpontus

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.

My response is on my own website »
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
All HTML will be escaped. Hyperlinks will be created for URLs automatically.