Andreas Bergh is associate professor in Economics at Lund university and fellow at the Research Institute of Industrial Economics in Stockholm.

His research concerns the welfare state, institutions, development, globalization, trust and social norms.

He has published in journals such as European Economic Review, World Development, European Sociological Review and Public Choice. He is the author of 'Sweden and the revival of the capitalist welfare state" (Edward Elgar, 2014).

Google Scholar
Ny hem
« Calmfors läxar upp landets ekonomijournalister (och regeringen) | Main | Nick Bostrom om världen år 2050 »
måndag
nov062006

Istid eller växthuseffekt: Har klimatforskarna gjort helt om?

I senaste Independent Review skriver Randall G. Holcombe om klimatfrågan, och påpekar att för bara 25 år sedan var det självklart att klimatfrågan syftade på den stundande istiden och hur mänskligheten skulle klara sig. Hans slutsats: 

Had we acted on their [scientists] recommendations back then, we would have implemented policies that today’s scientists view as harmful.

Bland de tokigare exempel som nämns, var att Nixon var nära att bygga en damm som skulle förhindra att arktiskt vatten kylde av stilla havet. Och man diskuterade om kärnkraft kunde användas för att värma världshaven.

Detta lät lite väl bisarrt, är det verkligen representativt för klimatforskningen 1980?

Låt se. Holmcombes referens för dessa förslag är Lowell Pontes bok The Cooling. Den analyseras systematiskt här, och verkar vara rena skämtet, populärvetenskap när den är som sämst.

Förutom att boken saknar en normal referenslista, har den ett förord där forskaren Bryson faktiskt påstår att det finns konstigheter på nästan varje sida i boken:

There are very few pages that, as a scientist, I could accept without questions of accuracy, of precision, or of balance...

Således: Om någon låter påskina att forskarna runt 1980 var lika eniga kring hotet från en stundande nedkylning, som de idag är kring växthuseffekten, skulle jag förhålla mig skeptisk. I synnerhet om de använder The Cooling som exempel på att de har rätt.

i? Andra bloggar om: , ,

PrintView Printer Friendly Version

EmailEmail Article to Friend

Reader Comments (5)

Det är möjligt att du har rätt, men jag minns tydligt diskussioner i mellanstadiet över en kommande, ny, istid.
7 nov | Unregistered Commenterpontus
jag med. Jag tror inte de hade fel, men att konsensus nu lutar åt att effekten av en stundande istid domineras av uppvärmningen. (jag har ju en kumulativ kunskapssyn :-)
7 nov | Unregistered Commenterbergh
Apropå växthuseffekter och miljöhot, varför länkar en klok bloggare som du till de tossiga rättshaveristerna på Analys och kritik? Deras analys verkar mest bestå i att det där med hållbar utveckling är en trend och deras kritik i att det minsann var ganska kallt i morse. Självklart ska miljöforskningen granskas, men det är liksom lite grann en förutsättning att de som granskar åtminstone har ett hum om vad det handlar om.
7 nov | Unregistered Commenterdav
hm... jag har inte kollat vad de skriver om växthuseffekten, men deras sammanställning av avregleringar och privatiseringar är ganska detaljerad och bra, tycker jag.

Trots vissa drag av tossig rättshaverism även där
7 nov | Unregistered Commenterbergh
i went to the same school as patrick. i remeber those girls from my school who wrote in. they were white trash...i always felt so bad for them. wvvkld wvvkld - <a href="http://www.radiisuprashoes.com">radii shoes</a>.

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.

My response is on my own website »
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
All HTML will be escaped. Hyperlinks will be created for URLs automatically.