Andreas Bergh is associate professor in Economics at Lund university and fellow at the Research Institute of Industrial Economics in Stockholm.

His research concerns the welfare state, institutions, development, globalization, trust and social norms.

He has published in journals such as European Economic Review, World Development, European Sociological Review and Public Choice. He is the author of 'Sweden and the revival of the capitalist welfare state" (Edward Elgar, 2014).

Google Scholar
Ny hem
« LO trista inställning till invandrare | Main | Årets julklapp för nördar och andra: Wired och Fokus »
tisdag
dec052006

Fungerande svensk arbetsmarknad är i sikte

Varför låtsas regeringen att de så kallade trygghetslagarna på den svenska arbetsmarknaden fungerar bra? Svaret är såklart att en borgerlig regering aldrig kan komma undan med att förändra LAS.

Däremot kan den försämra akassan och sänka skatterna, det är ju strikt sett bara vad man förväntar sig av en borgerlig regering. När det gäller ändringar i LAS är det dock socialdemokraterna som är veto-spelaren.

Hos Johan ser jag s-riksdagsgruppens chef Åsa Larsson prioriterar flexibilitet, inte anställningstrygghet, när de nu tvingas säga upp folk efter valförlusten:

"Det är viktigt att vi bygger ett flexibelt kansli. Vi behöver kunna anpassa oss allt eftersom."

Som Niklas Jakobsson antytt tidigare, är det kanske inte så stort problem att ha en generös akassa om flexibiliteten på arbetsmarknaden är tillräckligt hög.

 

Min gissning är därför att om några år, när socialdemokraterna tagit sig samman, kommer de att göra upp med de borgerliga om ett paket som innehåller både förbättrad akassa och en del förändringar i regelverket på arbetsmarknaden - inklusive LAS.

Detta samförstånd kring en svensk flexicurity-modell förutsätter två saker:

1. Att Reinfeldt snabbt driver igenom ganska kännbara försämringar av akassan.

2. Att socialdemokraterna protesterar för fulla muggar (även om Jonas med rätta ifrågasatt hur konstruktivt det är att protestera mot att en regering tänker genomföra den politik de gick till val på)

Sänkningen och de kraftiga protesterna gör att en framtida höjning av akassan kommer att uppfattas som en sådan jätteseger att tom LO accepterar vissa förändringar i LAS som en del i en blocköverskridande uppgörelse.

(den svenska arbetsmarknadsmodellen fyller f ö 100 år idag - se Ratios dunderseminarium i SVT)

i? Andra bloggar om: , , , , Inlägget även postat hos bloggeregeringen.  

PrintView Printer Friendly Version

EmailEmail Article to Friend

Reader Comments (2)

Den kanske tillochmed kommer tidigare än du trott:

http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?d=547&a=594652&previousRenderType=6

I övrigt tror jag en sänkning av akassan var viktig för att ändra attityder, men det viktigaste för att skapa jobb är nog mer flexibilitet för företagen. Delar av LAS är barockt.
5 dec | Unregistered Commenterpontus

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.

My response is on my own website »
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
All HTML will be escaped. Hyperlinks will be created for URLs automatically.