Andreas Bergh is associate professor in Economics at Lund university and fellow at the Research Institute of Industrial Economics in Stockholm.

His research concerns the welfare state, institutions, development, globalization, trust and social norms.

He has published in journals such as European Economic Review, World Development, European Sociological Review and Public Choice. He is the author of 'Sweden and the revival of the capitalist welfare state" (Edward Elgar, 2014).

Google Scholar
Ny hem
« Äganderätten - var finns den? | Main | Borg-feminismen sprider sig (?) »
onsdag
mar222006

Downs kategorisering av akademiker

På min första akademiska konferens talade Anthony Downs, pionjär in om public choice med sin bok An economic theory of democracy. Han delade in akademiker i tre typer, och jag har sedan dess använt hans kategorier som om alla känner till dem. Det gör de inte, men å andra sidan är mina vänner ganska vana vid att jag är bitvis obegriplig.

Hursomhelst, här kommer kategorierna i hopp om att det ska bli mer standard att använda dem.

1. Popcorn
Detta är  den vanligaste typen. De kommer på mängder av nya små idéer, som likt popcorn hoppar ur dem or pryder meritförteckningen. Men alla dessa idéer är popcorn också såtillvida att "neither of which necessarily amounts to very much", some Downs uttryckte sig.

2. Strykjärn
Denna typ är sällsynt. Föga blygsamt tror jag Downs placerade sig själv här - fullt motiverat. Dessa gör ett, eller möjligen några enstaka, dunderbidrag som likt ett glödhett strykjärn bränner in sitt avtryck på hela forskningsfältet. När strykjärnet väl är avklarat och publicerat kan de luta sig tillbaka och turnera världen över som plenary speakers.

3. "Those who turn everything they touch into incomprehensible mush"
Kommentar överflödig.

PrintView Printer Friendly Version

EmailEmail Article to Friend

Reader Comments (6)

Bara akademiker? Låter som en ganska bra beskrivning av politiker.
22 mar | Unregistered CommenterDennis
Sen finns det ju dem som bara kommer på den ena stora idéen efter den andra. (Jag pratar om akademiker, inte politiker.)
22 mar | Unregistered CommenterJohan
Det kan nog tänkas att kategorierna funkar på annat än akademiker, poltiker, samhällsdebattörer och författare exempelvis.

Strikt sett funkar det nog bäst på enskilda artiklar, men det går liksom inte att häva ur sig strykjärn i samma takt som man producerar popcorn: Ty strykjärn är strykjärn till stora delar genom hur de tas emot av läsarna.

22 mar | Unregistered Commenterbergh
Ar inte detta bara ett annat satt saga vissa ar hedgehogs, andra foxes? Fast det ar klart, Downs ar ju mycket roligare och viktigare an Berlin.
24 mar | Unregistered Commenterdr
mycket roligare, åtminstone. Desutom missade Berlin kategori 3, "incomprehensible mush".
24 mar | Unregistered Commenterbergh

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.

My response is on my own website »
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
All HTML will be escaped. Hyperlinks will be created for URLs automatically.