Har vi påstått det? Det är ingen av LO-ekonomerna som sett det flygbladet.