Andreas Bergh is associate professor in Economics at Lund university and fellow at the Research Institute of Industrial Economics in Stockholm.

His research concerns the welfare state, institutions, development, globalization, trust and social norms.

He has published in journals such as European Economic Review, World Development, European Sociological Review and Public Choice. He is the author of 'Sweden and the revival of the capitalist welfare state" (Edward Elgar, 2014).

Google Scholar
Ny hem
« Köpkraft och fördelning i Sverige och USA - nyare siffror | Main | Socialbidrag vs Earned Income Tax Credit »
tisdag
sep052006

Timbro, skatterna och tillväxten

På torsdag presenterar Timbro rapporten "Häftig skatt eller sexig tillväxt" om sambandet mellan skatter och tillväxt, av doktoranden Jesper Katz. Ur inbjudan:

Den ekonomiska forskningen visar entydigt på ett signifikant samband mellan höga skatter och låg tillväxt för utvecklade länder.

Verkligen?

Jag erkänner villigt att jag är ganska skeptisk till Timbros förmåga att hantera den frågan på ett nyanserat sätt. Här följer fem ganska tunga vetenskapliga publikationer, som inte funnit något entydigt signifikant samband:

  • Agell, J., T. Lindh, och H. Ohlsson. 1997. "Growth and the public sector: A critical review essay." European Journal of Political Economy 13:33-52.
  • Agell, Jonas, Henry Ohlsson, och Peter Skogman Thoursie. 2006. "Growth effects of government expenditure and taxation in rich countries: A comment." European Economic Review 50:211-219.
  • Lindert, Peter H. 2003. "Why the Welfare State Looks Like a Free Lunch." NBER Working Paper No. 9869.
  • —. 2004. Growing Public. Cambridge: Cambridge University Press.
  • Mendoza, Enrique G., Gian Maria Milesi-Ferretti, och Patrick Asea. 1997. "On the Ineffectiveness of Tax Policy in Altering Long-Run Growth: Harberger's Superneutrality Conjecture." Journal of Public Economics 66 1:99-126.


PrintView Printer Friendly Version

EmailEmail Article to Friend

Reader Comments (11)

Inte för att jag vet om det har med någonting att göra, men mr. Katz var ute och talade under Euro-valrörelsen för organisationen Medborgare mot EMU. Rätt trevlig prick, trots det.
6 sep | Unregistered CommenterOla Svedin
Det är dags för Timbro att bestämma sig för om man vill vara ett seriöst vetenskapligt forum, eller ett propagandaorgan. Den här typen av uttalanden hjälper knappast deras image.
6 sep | Unregistered CommenterJoachim
Men det är talande att ingen av de ovannämnda papprena är i en topp 5 journal (dvs. Ec., AER, JPE, QJE eller ReStud)!
6 sep | Unregistered Commenterpontus
Men det är talande att pontus kommentar (för att inte tala om forsking) inte har publicerats i en topp 5 journal (dvs. Ec., AER, JPE, QJE eller ReStud)! Därför kan vi nog ganska lätt avfärda det.
6 sep | Unregistered Commenterdr
Härligt raljerande "dr". Du förstår säkert min poäng.
6 sep | Unregistered Commenterpontus
Jag trodde det rådde mer eller mindre konsensus kring att det saknades bevis för att skattenivån hade någon effekt på tillväxten? (Notera att det slår lika mycket mot vänstern som brukar hävda att "trygghet" i form av a-kassa mm ger högre tillväxt.)

Johan -- Kanske i mycket tidiga modeller som Solows. Men hela litteraturen om endogenous growth behandlar ju skattenivåer vs. tillväxt.
7 sep | Unregistered Commenterpontus
Korrekt Pontus, men i de modellerna finns det ju positiva externalitetar av utbildning, så de kan också användas som argument för skattefinansiering.

Teoretiskt kan man lätt tänka sig mekanismer som går åt båda hållen, så det är inte så förvånande att existerande empiri inte är särskilt robust.
7 sep | Registered Commenterbergh
Naturligtvis.

Jag tycker ditt inlägg är korrekt till att börja med: Jesper Katz uttalande är alldeles för starkt.

Endogenous Growth inlägget var mer för att motbevisa att "/.../ det rådde mer eller mindre konsensus kring att det saknades bevis för att skattenivån hade någon effekt på tillväxten".

En trevligt läsning om saken finns här: http://gregmankiw.blogspot.com/2006/07/growth-effects-of-tax-policy.html
7 sep | Unregistered Commenterpontus
Jag menade att det rådde konsensus kring att den empiriska forskningen inte bevisar att skatter påverkar tillväxten.

Att det (som vanligt) finns teoretiska modeller som visar effekter åt båda hållen kände jag till. För mig är de inte "bevis".
halla :) kompisar

ville se om ni
den har nya produkten


http://www.youtube.com/watch?v=GfjCYH0J6Sw

nagan som tror den funkar sa dar bra? :)


Tack pa forhand

Eivor
15 sep | Unregistered CommenterAgneta S

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.

My response is on my own website »
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
All HTML will be escaped. Hyperlinks will be created for URLs automatically.