Andreas Bergh is associate professor in Economics at Lund university and fellow at the Research Institute of Industrial Economics in Stockholm.

His research concerns the welfare state, institutions, development, globalization, trust and social norms.

He has published in journals such as European Economic Review, World Development, European Sociological Review and Public Choice. He is the author of 'Sweden and the revival of the capitalist welfare state" (Edward Elgar, 2014).

Google Scholar
Ny hem
« Genuina insikter inom samhällsvetenskapen | Main | Nyheter »
tisdag
jan022007

Amerikanska läroböcker i nationalekonomi

En R. Preston McAfee (vars hemsida signalerar mild galenskap) recencerar Tim Harfords Undercover Economist i senaste J. of Ec. Literature. Han är kritisk, men inte så kritisk som han är till de vanliga Economics-böckerna:

Modern textbooks have ballooned to a thousand pages of inane drivel illustrated with beautiful graphics that wouldn’t look out of place in a modern art.

These texts have replaced analysis with photographs of economists, and are to economic analysis what British tabloids are to news. Introductory textbooks now seem more appropriate for physically beating the students into submission, or perhaps being thrown like a discus at somnambulant tardy students, and it takes a football coach just to lift one.

Compared to these miserable doorstops, The Undercover Economist (AKA Economics Undercovered) offers a more appealing paradigm.

Recensionen i övrigt är nästan lika sluggermässig, men visst har han vissa poänger.

 

De grundböcker jag kommit rejält i kontakt med är följande:

Perloff: Inte så dum. En av få läroböcker som inte behandlar läsaren som ett barn. 

Krugman & Wells: Väldigt ytlig jämfört med Perloff.

Parkin & King: Påminner som jag minns det ganska rejält om beskrivningen ovan.

För närvarande används alltså Krugman & Wells i Lund, efter ganska många år med Perloff. Skulle gissa att man snart kommer att byta igen. Ser att Uppsala använder Besanko, kan det vara något?

PrintView Printer Friendly Version

EmailEmail Article to Friend

Reader Comments (5)

McAfee har lagt ut recensionen på sin hemsida, i pdf-format. Länk finns en bit ner på denna sidan:
http://www.hss.caltech.edu/~mcafee/Papers/

Det var inte utan att man skrattade högt några gånger:
"Perry Mason gave way to shows about venal lawyers lying to judges and bilking their clients, shows where “legal ethics” has turned into an oxymoron like jumbo shrimp, stationary orbit, virtual reality, political science, or normative analysis."
3 jan | Unregistered CommenterDennis
Jag som verkligen gillade Harfords bok. Det här måste granskas närmare.

Bra att du har väckt lite liv i bloggen igen! Det har ju varit lite tyst på det senaste.
4 jan | Unregistered Commenterpontus
Smurf!

Jag har förträngt författaren till grundboken från min egen a-kurs i mikro (för typ 100 år sedan), men jag minns åtminstone att jag provade att bläddra i den något år senare med feministglasögon på.

Exemplen handlade om baseboll och bilaffärer, och någon enstaka stereoanläggning som var till salu.

Ordet "women" nämndes på ett (1) ställe i boken (enligt sakregister och skumning, önskar jag hade haft en digital version för en närmare koll). Det var i meningen "Married women (listed as spouses of heads of households) are also on the backward-bending portion of the labor supply curve (...)".

Incitamenten att strunta i mikrostudierna och förflytta sig till arbetsutbudskurvans bakåtböj är ju onekligen rätt övertygande.
Moster,

hälsningsfrasen gav bort dig ;-)

Pontus,

jag har haft jullov. Men nu är det slut med det...

a
4 jan | Unregistered Commenterbergh
De flesta läroböcker uppmärksammar ju inte behavioral economics särskilt mycket för att ansluta till en senare post.Inte ens den i övrigt utmärkta Perloff tar upp det vill jag minnas.

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.

My response is on my own website »
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
All HTML will be escaped. Hyperlinks will be created for URLs automatically.