Andreas Bergh is associate professor in Economics at Lund university and fellow at the Research Institute of Industrial Economics in Stockholm.

His research concerns the welfare state, institutions, development, globalization, trust and social norms.

He has published in journals such as European Economic Review, World Development, European Sociological Review and Public Choice. He is the author of 'Sweden and the revival of the capitalist welfare state" (Edward Elgar, 2014).

Google Scholar
Ny hem
« Uppsatstävling | Main | Rodrik, staten och äganderätten »
tisdag
nov272007

Lundastudent, ditt kaffe är nu 50 procent dyrare. Hur rättvist är det?

EC i Lund (och möjligen även på andra håll vid LU, det känns ju osannoligt att ekonomerna skulle vara först med detta) har kaffet bytts ut. 2 kronor koppen i automaten har blivit 3 kronor koppen.

Kaffet är nu både fairtrade och ekologiskt.

50 procent dyrare är en ganska rejäl prisskillnad. Någonting säger mig att kaffearbetarna på fairtradeplantager inte har 50 procent högre lön än arbetare på vanliga odlingar. Men jag har - naturligtvis - inte orkat kolla upp det.

Såldes: Någon borde skriva en uppsats om detta. (Nej, det räknas inte som offentlig ekonomi, så be nån annan vara handledare)

Maila företaget. Ta reda på inköpspriser och påslag i hela jämrans produktionskedjan. Krydda med en fördelningspolitisk fundering kring hur påslaget fördelas.

Hur mycket av vinsten hamnar  hos arbetarna? Vad händer med antalet sålda koppar när priset går upp från 2 till 3 kronor, och hur påverkar detta i olika led? Den ambitiöse kan sannolikt samla in data.

Hur rättvist är fairtrade - egentligen?

Mer om fairtrade här och hos Vlachos.

PrintView Printer Friendly Version

EmailEmail Article to Friend

References (2)

References allow you to track sources for this article, as well as articles that were written in response to this article.
  • Response
    Response: j23
    J23 hehe
  • Response
    Response: JPZS
    JPZS shop

Reader Comments (12)

På Juridicum i Uppsala är kaffet förvisso gratis (tack, kära skattebetalare) men jag skulle ändå med viss försiktighet hävda att avgiftsbelagt rättvisemärkt kaffe ändå vore ett bättre val. Om tanken är att även en försvinnande del av merkostnaden går till en kaffeplantagearbetare är jag åtminstone garanterad att det heta beska vattnet passerat någon form av kaffeprodukt till skillnad från de lut-pellets som maskinen i dagsläget laddas med. Ni kanske har fått bättre kaffe?
27 nov | Unregistered CommenterIsak
Kaffet i automaterna smakar antagligen fortfarande asfalt. Köp kaffet i cafeterian för 5 kr så får du något drickbart istället, klart mer prisvärt.
27 nov | Unregistered CommenterG
Fairtrade handlar inte om att hjälpa människor i fattiga länder. Åtminstone är detta inte det primära målet. Det är istället att köpa oss ett gott samvete.

Vänsterrörelsernas ständiga propaganda för hur hemsk kapitalismens utbredredning är kopplad med saker som fairtrade, etc liknar mest katolska kyrkans avlatshandel. Man uppfinner en synd, slår i folk att de måste ha dåligt samvete och säljer sedan syndernas förlåtelse.
28 nov | Unregistered CommenterErik
Det är väl inte exakt samma grupper som pratar om hur hemsk kapitalismen är som tydligast driver fair-trade kampanjer och ännu mindre är det samma personer som tjänar pengar på fairtrade-handeln. Så analogin med katolska kyrkan är inte så bra.
Fairtrade liknar workfare, inte welfare. Och workfare är väldigt mycket det som just nu "gäller" i amerikansk politik. Liksom arbetslinjen är det i Sverige. Så på detta sätt ligger det i tiden att hjälpa fattiga människor genom att uppmuntra till arbete. (Inte för att jag tror att detta är så effektivt i just fairtrade-fallet.)
28 nov | Unregistered CommenterHenrik
Men kan inte fair trade beraktas som en distinkt egenskap hos produkten, och min betalningsvilja är absolut högre om jag vet att produkten är rättvis(are). Finns det efterfrågan borde det ju löna sig för fler producenter att producera rättvisemärkt? Sen kan man ju, som alltid, fråga sig om inte pengarna kunde användas bättre nån ananstans, men det är en annan sak tycker jag.
28 nov | Unregistered CommenterEmil
Handlar det inte snarare om att hitta ett svepskäl att höja kaffepriserna? Självklart får inte den lokale producenten hela den nya kronan i påslag, då hade väl prishöjningen varit ganska dum, eftersom priselasticiteten troligtvis är större än noll.. Däremot kanske priselasticiteten är lägre för fairtradekaffe än vanligt kaffe och man behåller således fler kunder, och hoppas på att höja sin vinst. Eller?
29 nov | Unregistered Commenterabcde
Jag tycker Emil har en poäng i att fairtradeprodukter kan sess om en 'bundle', handel och bistånd i samma paket. Och som alltid är det svårt - men inte omöjligt - att få bistånd att ge avsedda effekter.

Däremot tycker jag nog att kaffet är godare nu - eller är det bara inbillning?
1 dec | Unregistered Commenterbergh
Jo, det smakar faktiskt en aning bättre. Frågan är dock om det endast smakar två kronor sämre än kaffet i Holger.
1 dec | Unregistered CommenterMaria
Jag vill nog mena att kaffet på Café Hollger (sic!) är vämjeligt på eftermiddagen, då det smakar surt och beskt - på gränsen till tjärig cigarett. Detta pg.a. personalens tendens att fylla på kaffe utan att tömma sumpkaffet. Således är kaffet enkom gott vid morgonens första påfyllning för att med hyfsat extrapolerad linjär takt tilltaga i tjärighet under dagens gång.
3 dec | Unregistered CommenterOla Svedin
Här är 2 länkar där man kan läsa betraktelser över fenomenet fairtrade; http://www.mises.org/story/1707 och
http://www.mises.org/story/1548.

Kaffeautomatens ägare borde i ren godvilja låta en välgörenhetsorganisation installera en insamlare av den tredje kronan.

Om organisationen satsar slantarna i samma område där kaffet är producerat torde väl inte ägaren av automaten protestera? Effekten är väl den samma, om man får tro på "Fairtrade" konceptet.
4 dec | Unregistered CommenterPer Delden

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.

My response is on my own website »
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
All HTML will be escaped. Hyperlinks will be created for URLs automatically.