Andreas Bergh is associate professor in Economics at Lund university and fellow at the Research Institute of Industrial Economics in Stockholm.

His research concerns the welfare state, institutions, development, globalization, trust and social norms.

He has published in journals such as European Economic Review, World Development, European Sociological Review and Public Choice. He is the author of 'Sweden and the revival of the capitalist welfare state" (Edward Elgar, 2014).

Google Scholar
Ny hem
« Jultips | Main | Lyssna på ingenjörerna, annars blir det orkan... »
måndag
dec172007

Äntligen - boken sågas!

Första rejäla sågningen av Den kapitalistiska välfärdsstaten hittade jag nyss hos "Hayek-institutet". Mer positiv är både Håkan Holmberg i UNT och Lennart Regebro.

PrintView Printer Friendly Version

EmailEmail Article to Friend

Reader Comments (17)

Oh nej, så roligt ska vi inte ha. Det är faktiskt inte en sågning av boken. Föga överraskande - med tanke på innehållet, tonen och stilen - har människan i fråga inte bemödat sig om att läsa boken och kommentera den. Nej, han håller ju tillgodo med readers' digest-versionen från en sammanfattning/recension av boken, om jag fattar det rätt. Så, än så länge tycker jag att vi håller kolumnen för "sågningar" tom. Däremot kan vi skapa en ny kolumn för "rabiata nyliberaler som inte orkat läsa boken eller följa argumentet som kommenterar boken utifrån hörsägen", och pricka för en dylik punkt.
17 dec | Unregistered Commentergummo
Är det någon mer än jag som tycker synd om Hayek?

För övrigt noterar jag att du reagerar något annorlunda på en sågning än Timbroliberalerna. Skulle du inte kunna hålla en föreläsning om självdistans en trappa ned?
17 dec | Unregistered CommenterBertil
Jag är rädd att om Ratio går ned en trappa i dagsläget, så ramlar de in i tomma lokaler alternativt RFSL:s dito. Där behövs nog inga föreläsningar om självdistans. Sedan september är Ratio och Timbro numera åtskilda även rent fysiskt nämligen.
17 dec | Unregistered CommenterHans
Helt korrekt, Hans. Tror även gummo kan ha rätt om vad sågningen bygger på...
17 dec | Unregistered Commenterbergh
Efter en andra genomläsning av "recensionen" skrattar man faktiskt bara; han attackerar premisser och argument som över huvud taget inte finns i din bok.

Notera också hans etikett på inlägget: Stalin i Svedala.
17 dec | Unregistered Commentergummo
I kommentarsfältet ger han en fullgod förklaring till varför han inte läst boken som han recenserar:

"Boken ar inte tillganglig har i USA."

:-D
17 dec | Unregistered CommenterPeter S-W
Vänta här...
texten är ursinnig, mångordig och blandar riktigt bra poänger (som att sveriges tillväxtperiod inte är unik) med oförsiktig sluggerargumentation (som att på basis av Ola Nordebos recension kritisera mig för vad jag INTE nämner i boken)...

ringer det en klocka hos någon?
17 dec | Unregistered Commenterbergh
Hihi, ja han förlorar tyvärr. Framförallt eftersom han inte skaffar sig ett vettigt tangentbord om han nu ska blogga på svenska :-)

Men Timbroliberalerna, hur reagerar de på sågning? Norberg brukade reagera med gott humör åtminstone, och gör det ju fortfarande.
17 dec | Unregistered CommenterTomas
Bergh: tycker du att det finns bra poänger? Visst, Sveriges tillväxtperiod är inte unik - men det är väl inte din poäng, om jag förstår boken. Poängen är väl tillväxt + jämlikhet - och då vette fan ifall parallellerna till Argentina, England och USA (givet hans definierade tidsperioder) alls är relevanta. Acemoglu och company har ju skrivit en drös grejer om vad det är som förklarar tillväxt, det som är lite kul med din bok är ju jämlikhetsprylen - och påpekandet att den i grunden inte hänger samman med socialiseringsambitionerna på 60- och 70-talen.

Jag måste bara få säga det: den där bloggen är vad vi i branschen kallar för "hatthylla".
17 dec | Unregistered Commentergummo
Ringer det en klocka hos någon? Ja! Kurt G. Rantzén är i farten igen!
17 dec | Unregistered CommenterNiclas
Måste bara påpeka att jämförelsen med Argentina är direkt felaktik. Frågan är om det finns något land som har haft en lika mörk ekonomisk utveckling under 1900-talte som just Argentina. Ett tips är att ögna igenom Mauricio Rojas bok the sorrow of carmencita som finns att läsa gratis på internet (mycket föredömligt), boken finns också på svenska men då inte gratis på internet.
17 dec | Unregistered CommenterG
17 dec | Unregistered CommenterG
Synnerligen smart av Kurre att driva den här fleppiga Hayekbloggen långt innan han/hon avslöjades, dvs. från juli. Men det kanske är så, att det är ett troll i farten där med.
17 dec | Unregistered Commentergummo
Hade varit intressantare med bemötande av kritiken med färre: "Han är tokig, haha" och mer "han har fel/rätt för att.."

Bergh. Såg just dig i Agenda. Du var fantastisk! Kul att se nationalekonomer i SVT. Det händer allt för sällan. Du borde fått en 5-10 min intervju istället. Ulvskog var ju bara pinsam. Jag har nog aldrig sett en politiker göra bort sig i TV så mycket som Ulvskog gjorde.
17 dec | Unregistered Commenterrigmor
Jag tror inte den som driver Hayekbloggen är ett troll som Kurt G Rantzén. Å andra sidan var jag inte så snabb att se igenom den sistnämnda heller, så mitt omdöme är kanske inte det bästa.. ;-)
17 dec | Unregistered CommenterMarcus
jag vet inte om detta gör det ena eller det andra mer troligt, men festligt är det:

http://kurranz.blogg.se/1197988693_den_socialistiska_vlf.html
18 dec | Registered Commenterbergh
Suck, att han, hon, dom orkar ...
19 dec | Unregistered Commenterpontus

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.

My response is on my own website »
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
All HTML will be escaped. Hyperlinks will be created for URLs automatically.