Andreas Bergh is associate professor in Economics at Lund university and fellow at the Research Institute of Industrial Economics in Stockholm.

His research concerns the welfare state, institutions, development, globalization, trust and social norms.

He has published in journals such as European Economic Review, World Development, European Sociological Review and Public Choice. He is the author of 'Sweden and the revival of the capitalist welfare state" (Edward Elgar, 2014).

Google Scholar
Ny hem
« LNB-krönika om alliansens strategiska val | Main | Varför vill vissa ekonomer ha höjd minimilön i USA? »
torsdag
feb012007

Sverige öppnar ambassad i virtuellt pyramidspel?

Om några veckor öppnar Sverige som första nation en ambassad i Second Life. Olle Wästbergsvenska institutet tycks ha varit pådrivande.

Samtidigt kommer rapporter om att Second life påminner mer om ett pyramidspel än en fungerande ekononomi - enligt uppgift ändras växelkursen mellan Linden$ och US$ vid stora uttag så att den reala avkastningen faller ner till den riskfria räntan. (Kortare version här, och en del mothugg i kommentarstråden).

Guldrush eller pyramidspel?
Skillnaden kanske inte är enorm: De som sägs ha tjänat massor i SL, tycks ha det gemensamt att de var först på plan. I fallet Anshe Chung, (the "virtual land baroness") ska en del i byggnadsframgångarna tydligen också vara en hög grad av regleringar:

o No highrise structures. Max building height is 1.5 times distance from parcel border
o No major eyesores
o No obstructive signs or billboards

[samt de mer exotiska]
o No flying structures below 250m altitude
o To preserve a consistent landscape, terraforming is subject to approval by sim management

(Det framgår inte vem som ska designa den virtuella svenska ambassaden, men sannolikt är den inte tänkt att sväva på låg höjd.)

 

Ännu intressantare vore att få veta hur svenska institutet ser på den påstått underliga valutamarknaden och anklagelserna om att ekonomin i SL är riggad snarare än marlnadsmässig.

PrintView Printer Friendly Version

EmailEmail Article to Friend

Reader Comments (7)

Jaja, viktigare fråga; är NEK-tidskrifter lika dyra?
http://homeboyyksel.blogsome.com/
1 feb | Unregistered CommenterAA
Ja, för institutioner är de dyra. Ratio skulle ex vis aldrig ha råd att köpa in det jag kommer åt via UB i lund.
1 feb | Registered Commenterbergh
1. Sverige har ambassad på kuba.
2. Svenskar förväntas sätta tryggandet av sin ålderdom helt i händerna på ett statligt pyramidspel.

Varför skulle SI bry sig om det du skriver om i ditt bloginlägg?
1 feb | Unregistered CommenterErik
Du syftar på pensionssystemet gissar jag. Den liknelsen haltar. Ej heller tror jag att SI bryr sig. Om du nu trodde att jag trodde det...
3 feb | Registered Commenterbergh
För Svenska institutet är det inte så komplicerat: Vi har i uppdrag av riksdag och regering att sprida kunskap om Sverige i andra länder. SL kan tänkas vara ett utmärkt sätt att nå ut. Funkar det inte så får vi väl dra oss ur. Men vi vet vad vi ska bygga - en kopia av House of Sweden i Washington DC. Det klarar SL:s byggnadsregleringar, som f ö är liberalare än de svenska. Dessutom har redan beslutet givit Sverige omfattande publicitet över hela världen.
Olle Wästberg, generaldirektör Svenska institutet
Olle, givet syftet att göra PR för Sverige, och stärka bilden av Sverige som IT-nation, har jag svårt att tänka mig ett smartare - eller mer kostnadseffektivt - drag.

Det ska bli spännande att följa utvecklingen!
3 feb | Unregistered Commenterbergh
På vilket sätt haltar hämförelsen med pensionssystemet?
3 feb | Unregistered CommenterErik

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.

My response is on my own website »
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
All HTML will be escaped. Hyperlinks will be created for URLs automatically.