Andreas Bergh is associate professor in Economics at Lund university and fellow at the Research Institute of Industrial Economics in Stockholm.

His research concerns the welfare state, institutions, development, globalization, trust and social norms.

He has published in journals such as European Economic Review, World Development, European Sociological Review and Public Choice. He is the author of 'Sweden and the revival of the capitalist welfare state" (Edward Elgar, 2014).

Google Scholar
Ny hem
« Om Erik Ullenhag och centerns farliga nyliberalism | Main | Är det bra att nationalekonomin är indelad i inriktningar? »
söndag
mar112007

Hur svenskar fick smak för sirapslimpor

Tullar mot import och subventioner till inhemska producenter - så kom det sig att svenska sockerbruk dök upp som svampar ur jorden i slutet av 1800-talet, inte minst i Skåne. Resultat: Överetablering, kartellbildning - och en sockerkonsumtion i världsklass.

Det finns två skäl till att jag noterar detta just nu:

Skäl 1: Jag har länge tänkt tipsa om hur ekonomhistorikern Jan Jörnmark lyckas göra ekonomi till konst genom att berätta strukturomvandlingens vemodiga historier till egentagna bilder från runt om i Sverige. Hans berättelse om svensk sockerindustri börjar här.

Skäl 2: Expertis på Ica Tuna berättade nyligen för mig att det än idag är svårt att få svenskar att köpa bröd som inte har tillsatt socker.

(Jörnmarks dokumentation av svenska sommarland är inte dum den heller.)

PrintView Printer Friendly Version

EmailEmail Article to Friend

Reader Comments (4)

Roligt att du hittade hit.
Ännu intressantare tycker jag nästan att historien om hur svenska folket fick smak på trevåningslimpor är.
Hälsningar
Jan J
13 mar | Unregistered CommenterJan
Intressant ;D Kan detta manne ockso delforklara vart standiga fikande med tillhorande sotsaker?
13 mar | Unregistered CommenterHenrik
Tänkte snarare på sådana här limpor
http://www.jornmark.se/places_intro.aspx?placeid=29&lang=
http://www.jornmark.se/places_intro.aspx?placeid=45&lang=
http://www.jornmark.se/places_intro.aspx?placeid=88&lang=

Ägnar en tredjedel av den numera färdiga bildboken åt "miljonprogammet"

/J
13 mar | Unregistered CommenterJan
Min kollega Andreas Engblom har i en artikelserie skrivit om några lokala ruiner. Dessa har förtjänstfullt dokumenterats av våra fotografer. Även Jan är (naturligtvis) intervjuad. Läs mer om bland annat Nohabs gamla turbinprovningsstation på TTELA:s hemsida:

http://www.ttela.se/index.asp?article=29365

Dock saknas i artikelserien blomaffären i Vargön, men den har bara stått i två-tre år, så den kanske ännu inte har kvalificerat sig som ruin. Och gamla radioaffären i Vargön är tydligen bebodd, trots att det inte ser så ut ...

/Kalle
19 apr | Unregistered CommenterKalle

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.

My response is on my own website »
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
All HTML will be escaped. Hyperlinks will be created for URLs automatically.