Andreas Bergh is associate professor in Economics at Lund university and fellow at the Research Institute of Industrial Economics in Stockholm.

His research concerns the welfare state, institutions, development, globalization, trust and social norms.

He has published in journals such as European Economic Review, World Development, European Sociological Review and Public Choice. He is the author of 'Sweden and the revival of the capitalist welfare state" (Edward Elgar, 2014).

Google Scholar
Ny hem
« Kan en enskild världsförbättrare göra någon skillnad? | Main | Tänker ekonomer annorlunda än andra? »
onsdag
apr112007

Medelinkomst, ojämlikhet och fattigdom i världen

En nyfiken läsare fick mig att snoka upp Bourguignon & Morrisson (1999) (pdf) som bland annat estimerar rubricerade storheter under den imponerande tidsperioden 1820-1992.
Medelinkomsten i hela världen var 5000 dollar 1992 (ppp, 1990-års värde). Ojämlikheten har ökat under tidsperioden, och andelen absolut fattiga har minskat (kurvan i diagrammet nedan visar 1$-gränsen, men utvecklingen för 2$-gränsen är snarlik).

Några kompletteringar på basis av senare data (1992 börjar ju bli ett tag sedan):

1. Som synes planar Gini-ojämlikheten ut, och jag har sett nya studier som funnit en svagt minskande global ojämlikhet - men den trenden är dock svag och det hänger helt på typen av köpkraftskorrigering. Klart är dock att klyftorna inte ökar i galopperande takt.

2. Att andelen i absolut fattigdom minskar är kanske inte särskilt förvånande, men redan i B&M-pappret syns att antalet personer i absolut fattigdom slutat öka.

PrintView Printer Friendly Version

EmailEmail Article to Friend

References (1)

References allow you to track sources for this article, as well as articles that were written in response to this article.

Reader Comments (6)

Har räknar de $2 kurvan. Är det andelen som lever på mindre än $2 eller är det andelen som lever på $1-2?
12 apr | Unregistered CommenterSanjay
Mindre än 2 dollar.
12 apr | Unregistered Commenterbergh
Gäller medelinkomsten i världen månadsvis eller per år?
21 nov | Unregistered CommenterPeter
År. (5000 dollar i månaden vore orimligt - det är långt över snittet i Sverige - som i sin tur är 12 rikast i världen.)
21 nov | Unregistered Commenterbergh
Ja, jag hade lite för dålig koll på exakt hur mycket superrika det finns i världen som kan bygga hela städer. =)
21 nov | Unregistered CommenterPeter

har man räknat utifrån bnp /bni el hur räknas detta? I sverige äger väl ca 1% av befolkningen ca 20%, så deras inkomster kan väl inte räknas in som ett snitt? och jag vet samtidigt ganska många som intefår ut ngn form av socialbidrag inget existensminimum över huvudtaget här i sverige, räknas de ändå in då?
Ursäkta mina kanske dumma frågor men rättvisa har alltid intresserat mig mer än räkning, och jag har inte förstått att det egentligen därmed också låg i mitt intresse...=)

5 feb | Unregistered Commenterbergh

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.

My response is on my own website »
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
All HTML will be escaped. Hyperlinks will be created for URLs automatically.