Andreas Bergh is associate professor in Economics at Lund university and fellow at the Research Institute of Industrial Economics in Stockholm.

His research concerns the welfare state, institutions, development, globalization, trust and social norms.

He has published in journals such as European Economic Review, World Development, European Sociological Review and Public Choice. He is the author of 'Sweden and the revival of the capitalist welfare state" (Edward Elgar, 2014).

Google Scholar
Ny hem
« Om Landsburg och sexuella supernoder | Main | Mer om massuniversitetet »
lördag
apr212007

Var det rätt att ta debatten mot SD?

Jag såg inte Mona Sahlins debatt mot Jimmie Åkesson, men jag såg Erik Ullenhag i en snarlik sits härförleden. Tyckte Ullenhag klarade sig bra och vann debatten.

Men den intressanta frågan är om Ullenhag och Sahlin krossade Jimmie Åkesson så till den grad att de fick 97% av tittarna på sin sida. Det verkar otroligt. Och då har Sverigedemokraterna tjänat på det hela. Vilket flera socialdemokrater tycks hålla med om.

Men är det inte nödvändigt att ta debatten av demokratiskäl? Absolut inte. Demokratin ger alla rätt att bilda partier, skriva artiklar och yttra sig. Men ingen har automatiskt rätt att bli invald, publicerad i DN eller att få debattera mot tunga politiker i TV på bästa sändningstid. Både Sahlin och Ullenhag har rimligen bättre saker för sig än att hjälpa Sverigedemokraterna att få ut sitt budskap.

(Japp, detta är en gammal diskussion som blivit aktuell igen. Invändningar och medhåll finns i denna tråd)

PrintView Printer Friendly Version

EmailEmail Article to Friend

Reader Comments (14)

Jo, men det är rätt och bra av alla riksdagspartier att ta debatten med SD nu. För tänk om de gjorde det 2010 istället? Då skulle ju SD komma in i riksdagen. När de gör det nu så kommer SD att få all uppmärksamhet tre år före nästa val, vilket gör att de kommer att vara gammal skåpmat för medierna vid valet, eftersom SD inte har förändrat, eller kommer att förändra, sin politik innan dess.

Så det är helt rätt. Vid valet 2010 kommer SD att få mindre röster än Piratpartiet, och det är mycket tack vare att debatten sker nu. SD är ett minimalt litet skitparti som möjligen skulle haft en chans om det vore val idag, men om ett par år har vi glömt dem. Fånigare fjollor får man leta efter.

Jag menar, Wachtmeister och Bert hade iallafall humor! SD har... tja, möjligen lite bukfett. :-)
21 apr | Unregistered CommenterSemafor
Fjollor? Fortsätt du att intala dig det du, men det blir inte sant för det.

Särskillt inte i ljus av alla reprisalier SD:s representanter regelbundet möter. (hot från AFA, Fackuteslutningar, Avsked, osv.)

Vidare kan man ställa sd:s behandling i media i relation till hur Miljöpartiet behandlades när de var ett treprocent parti....

Skillnaden är skrämmande och direkt genereande för ett påstått demokratiskt samhälle.

21 apr | Unregistered Commentereriande
Visserligen en detaljfråga, men hur tänker du när du påstår att SD tjänar på debatten så länge som Sahlin inte har 97% av tittarna på sin sida?

Det förutsätter väl i så fall dels att Sahlin får representera samtliga riksdagspartier och dels att minsta tveksamhet (tex att man tycker att ingen av debattörerna vann eller gjorde en bra insats) är direkt fördelaktigt för SD?

Sådant resonemang har väl bara något korn av rimlighet i en värld där enda skälet till att SD inte får fler röster är att de inte släpps in i debatten och att folk bojkottar dem mot bättre vetande. Jag tror inte att det är så, i alla fall inte till 100%, plus att SDs politik i sig inte har förmågan att locka till sig så värst många fler röster än de redan har, förutsatt att inte övriga partier gör en katastrofalt dålig insats.

Så jag skulle tro att även om SD fick 10% sympatier, S fick 75% och 15% är tveksamma, så tror jag inte att SDs ställning av DEN anledningen skulle göra framsteg. Av de 65% av röstande som 2006 inte röstade på S, fanns det säkert många (10% i ovan exempel) som var totalt missnöjda med S-politiken och i en debatt mellan S och SD därför kunde tycka att SD vann debatten. Det leder ju inte automatiskt att SD får deras röst i nästa val, utan det finns förstås andra partier...

Nåja, som sagt en detaljfråga
21 apr | Unregistered CommenterStefan
Jag tror Andreas har principiellt rätt med den här 97-procentsgrejen, men skulle formulera det omvänt. För att det ska vara lönt att ta en sådan här för att inte få in sd i riksdagen (och inte för att sno någon skön PK-röst från typ v eller så), så måste man tro att man övertygar någon av de tre procent som REDAN sympatiserar med sd INNAN debatten.

Själv är jag tämligen övertygad att sd vann några folkpartister över till sig, snarare än att någon av hardcore sd:arna tänkte "nämen, shit, hon mona har ju verkligen en poäng!".
21 apr | Unregistered CommenterKricke
Det finns en stor rädsla o samhället inför alla de förändringar som drabbar oss. Rädslan för den nya kriminaliteten är en sådan markant rädsla. Sverige har varit ett av världens tryggaste samhällen - ett litet Sörgården på vår oroliga jord. Så är det inte längre.

Folk är rädda för att bli rånade, misshandlade, våldtagna, etc.

Det finns också ett nytt hat. Ett hat mot dem man anser kommer till Sverige och lever på skattebetalarna och ändå kräver att samhället ska ändras till deras förmån.

Dessa pekas dessutom ut som de som ligger bakom kriminaliteten.

Vidare ökar klyftan mellan stad och land, mellan välutbildad och lågutbildad, mellan olika etniska grupper.

De etablerade partierna säger " det finns ingen grund för detta hat eller denna rädsla. det finns ingen verklighet som kan motivera den."

högerpopulister säger " det finns all grund bakom denna rädsla och detta hat. Verkligheten motiverar den - och vi förstår er!"

Det räcker med att 97 procent av dessa påståenden är överdrifter för att högerpopulister ska vinna.

21 apr | Unregistered Commenterjahadu
'Det går inte att diskutera me toka' sa dom gammalt tillbaka.
Jag uppfattar SD som fanatiker o psykopater.
En ’ordinär’ människa har inte en chans mot dessa, utan tur.
Det måste till skicklighet, och tror inte ens det räcker.

Som Bergh säger så är det lättare att vinna över 1-person från 97% än att vinna över 1-person från 3%.
Dessutom är trösklarna är olika höga.
Att vinna över Jimmie Åkesson & Co är nog omöjligt, så SD går inte att utradera annat än genom ’avlivning’ eller att hållas under 4%-spärren.

Värsta problemet är väl att SD i saken har mycket rätt också, så ’sakliga argument’ från icke SD går att krossa eller åtminstone nedvärdera av SD.
Får man fråga på vilka punkter SD har rätt i sak, Nils?
Man får ju nästan känslan här att många till viss del styrs i sin argumenation kring att en hel del i Sverige faktiskt köper SD:s problembeskrivning & åtgärdspaket (vad de nu är) och således är det bästa om man jobbar aktivt för att dessa individer inte skall upptäcka detta. Det kan finnas en del rimliga skäl för att tycka att det inte är en helt bra ordning.

Om nu 5% tycker att utom-europeisk invandringen skall stoppas helt (eller vad nu SD vill) får de väl rösta på SD. Sedan får det väl vara upp till alla andra att visa på det ekonomiskt ineffektiva, moraliskt felaktiga, [klipp in valfritt argument] med detta.

Tonen i debatten i Sverige kring detta präglas till en inte alltför liten del av självgodhet, paternalism och hybris över sina egna argument och världsbild. Det finns ju så mycket vansinnigt bland de 7 rikdspartierna idag. Det finns regelrätta kommunister på VP-bänken, ett helt miljöparti som hellre bygger enorma järnvägar till ingenstans istället för att rädda massa liv (vilket man kunde gjort om man slussade miljarderna till vägverkets ts arbete istället) etc.

Den rimliga normativa hållningen kan också vara att man inser att vi konstant överskattar vår egen förmåga till att ha rätt och riktiga åsikter i vilken fråge det än gäller. Det finns ju en enorm övertro i den här frågan bland de 7 idag mer etablerade partierna. Utan att säga att SD har rätt i någon sakfråga kan kanske full information och deltagande i debatten ges (när de nu tenderar att blitt stora som icke-etablerade) och låta alla svenskar tycka till. [Med detta inte sagt att de har någon demokratisk rättighet till DN Debatt etc].

[Att detta inte är den bästa hållningen för att hålla SD så litet som möjligt är förstås fullt möjligt, men jag tycker den hållningen är fel från början].
23 apr | Unregistered CommenterMikael
Fast det konstigaste är väl att S väljer att skicka Mona Sahlin, SD sympatisörernas röda skynke för att debattera. Poängen med debatten var rimligtvis att övertyga de S sypmatisörer som kan tänka sig att rösta på SD, jag inbillar mig att Sahlins snack om solidaritet inte övertygar dom.
23 apr | Unregistered CommenterSan
Johan
Brottsligheten är högre hos invandrarna.
Och kostnaden för invandrarna är hög.

Då kan man ju vinkla till att 'invandrarna' är farliga och 'tär' av våra skattepengar som skulle gått till ex.v. vården.

Och det är svårt att försvara sig mot sådana argument.
Snälla Nils, när du redogör för dessa siffror, har du då:

* kontrollerat för utbildning och inkomst, t ex. Är en 53 årig "invandrare" med universitetsutbildning och 354 000 i årsinkomst mer brottsbenägen än en svensk i exakt samma situation?

* kontrollerat för de eventuella intäkter en hög invandring kan ge.

Tacksam för svar.
23 apr | Unregistered CommenterKricke
Vid vilket stöd för SD bör man ta debatten mot dem (ange med två decimaler för full poäng)?
24 apr | Unregistered CommenterLL
Går ett rykte i media att SD själva ringde in och bombhotade sin egen kongress för att få sympatier.

Om detta stämmer eller ej kan jag inte uttala mig om med flera pålitliga källor inom SD och ND påstår sig veta att det var hot från det egna leden.
6 maj | Unregistered CommenterCreatin

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.

My response is on my own website »
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
All HTML will be escaped. Hyperlinks will be created for URLs automatically.