Andreas Bergh is associate professor in Economics at Lund university and fellow at the Research Institute of Industrial Economics in Stockholm.

His research concerns the welfare state, institutions, development, globalization, trust and social norms.

He has published in journals such as European Economic Review, World Development, European Sociological Review and Public Choice. He is the author of 'Sweden and the revival of the capitalist welfare state" (Edward Elgar, 2014).

Google Scholar
Ny hem
« Mäklare i Malmö/Lund respektive Stockholm | Main | Var det rätt att ta debatten mot SD? »
onsdag
apr252007

Om Landsburg och sexuella supernoder

Kategorin populärvetenskaplig nationalekonomi har fått ännu ett tillskott: "More Sex is Safer Sex - The unconventional wisdom of economics" av Steven Landsburg. Landsburgs förra bok hette "The Armchair Economist" - ska vi gissa att förlaget insisterade på en mer säljande titel den här gången?

Till skillnad från liknande böcker av Levitt (freakonomics) och Harford (the undercover economist), är Landsburgs böcker inte särskilt empiridrivna. Titeln anspelar exempelvis på en enkel sannolikhetsövning, hämtad från en av Landsburgs artiklar i Slate:

 

Imagine a country where almost all women are monogamous, while all men demand two female partners per year. Under those conditions, a few prostitutes end up servicing all the men. Before long, the prostitutes are infected; they pass the disease to the men; and the men bring it home to their monogamous wives. But if each of those monogamous wives was willing to take on one extramarital partner, the market for prostitution would die out, and the virus, unable to spread fast enough to maintain itself, might die out along with it.
Resonemanget håller naturligtvis även utan de provocerande könsstereotyperna: Om folk med konservativa sexvanor levde lite mer i sus och dus, minskar risken att stöta på en supernod, och därmed risken att ådra sig något olyckligt.

 

Det finns för övrigt en analogi mellan sexuella supernoder och Kevin Bacon-tal som jag överlåter jag åt Bubber att eventuellt orda välformulerat om. I korthet: Om andra skådisar gjorde fler filmer med varandra minskar risken att de (direkt eller indirekt) har med Kevin Bacon att göra.

Tim Harford anmälde i positiva ordalag nyligen Landsburgs bok i Financial Times. Det antyddes dock att Landsburgs teoretiska metod är aningen bekväm:

 

Logic is often enough to win the day, but some readers will occasionally wish he had strayed further from his armchair in search for the truth.
Men visst finns det ett värde i teoretiska resonemang som kan valideras utan att behöva samla in och bearbeta data. En annan fråga är dock vad som gör att Landsburgs resonemang klassas som just nationalekonomi, när det egentligen bara är tillämpad sannolikhetslära.

 

i? Andra bloggar om: , , ,

PrintView Printer Friendly Version

EmailEmail Article to Friend

Reader Comments (6)

Om jag inte minns fel är Kevin Bacon alls ingen supernod.
25 apr | Unregistered CommenterJohan
Ett strategiskt val kan vara kondom.
25 apr | Unregistered CommenterNiklas
tänkte precis som Niklas. Vi diskuterade i förra veckan om hur vi med nationalekonomisk teori kunde försvara vissa omoraliska handlingar. Becker tar ju också upp det där med monogami och polygami, men jag har inte läst det.
26 apr | Unregistered CommenterSofia
Varken nationalekonomi eller sannolikhetsteori, skulle jag säga. Det där är social network analysis, som kvantitativa sociologer sysslar med. Och de har data på hur många supernuppare det finns där ute. Det kom en kul liten artikel i Nature om det där för ett par år sedan, har jag för mig.
27 apr | Unregistered CommenterJohn Bubber
Förutom de vanliga populärvetenskapliga nationalekonomiböckerna (freakonomics o undercover); har någon något bra tips?
Krugmans böcker är väl bra, fast kanske lite gamla vid det här laget.

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.

My response is on my own website »
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
All HTML will be escaped. Hyperlinks will be created for URLs automatically.