Andreas Bergh is associate professor in Economics at Lund university and fellow at the Research Institute of Industrial Economics in Stockholm.

His research concerns the welfare state, institutions, development, globalization, trust and social norms.

He has published in journals such as European Economic Review, World Development, European Sociological Review and Public Choice. He is the author of 'Sweden and the revival of the capitalist welfare state" (Edward Elgar, 2014).

Google Scholar
Ny hem
« När görs de första ultimatumspelen i WoW? | Main | LNB-Krönika om Florida-hysterin »
onsdag
jul042007

Om regeringens dåliga opinionssiffror

Nu förbryllas även Fokus över regeringens låga väljarstöd. Hur kommer det sig att en regering som gör vad den sade, och som - rejält hjälpt av konjunkturen - kan prognosticera ökade inkomster och ökad sysselsättning, likväl verkar hopplöst efter i opinionen?

Visst har det varit en del ministerskandaler, men det var det ju på Perssons tid också. Mysteriet tätnar menar fokus.

Men vad är mysteriet?
I höstas röstade många borgerligt som inte brukar göra det. Gissningvis var folk trötta på Persson och sossarnas passivitet i sysselsättningsfrågan. Fyra års borgarstyre skulle sannolikt göra gott både för Sverige och för socialdemokraterna. De som tänkte så, kände knappast att de blev borgerliga bara för att de som en engångsföreteelse lade sin röst på Reinfeldt.

Vissa menar att regeringens chans nu ligger i att visa att dess jobbpolitik faktiskt fungerar. Det är tveksamt.

Redan före valet stod det klart att en borgerlig regering skulle göra det mindre fördelaktigt att gå på bidrag, mer fördelaktigt att jobba och billigare att anställa. Man behöver inte vara nationalekonom för att räkna att ut den sannolika effekten av en sådan politik.


Således: Många väljare förutsätter på goda grunder att regeringens politik kommer att öka sysselsättningen. För att förbättra sina opinionssiffror måste regeringen överraska utifrån dessa högt ställda förväntningar.

Hur ska det gå till? Ingen aning. Men visst har moderaterna talat väldigt mycket miljö på senaste tiden?

PrintView Printer Friendly Version

EmailEmail Article to Friend

Reader Comments (4)

Förvisso. Men situationen att socialdemokraterna är default och borgarna kallas in att regera när man vill ha lite omväxling beror i hög grad på den utbredda uppfattningen att sossarna är mer regeringsdugliga och bättre på att hålla ordning på ekonomin. Om den nuvarande regeringen inte hamnar i samma statsfinansiella problem som tidigare borgerliga ministärer torde det finnas en chans att en och annan marginalväljare uppdaterar sina föreställningar.
4 jul | Unregistered CommenterMartin
Nu KAN det ju faktiskt ligga till så att människors partisympatier inte BARA beror på de senaste tillväxtsiffrorna. Det talas hela tiden om hur märkligt det är att regeringens opinionssiffror ligger i botten trots sjunkande arbetslöshet - det är inte konstigare än att socialdemokraterna förlorade valet trots utmärkta ekonomiska resultat.

Något som förvänar mig är att så många människor inte verkar ha lyssnat ordentligt under valrörelsen. Det verkar som om många väljare trodde att borgarna skulle föra typ en socialdemokratisk politik med små förändringar, men att det liksom skulle vara lite nytt och fräscht och inte så mycket skandaler.

Nu upptäcker dessa väljare lite yrvaket att regeringen för en borgerlig politik och att borgerliga politiker inte är Guds bästa barn de heller, varpå de blir förbannade och byter tillbaka till socialdemokraterna.

Om det ligger till på det viset ska det rätt mycket till för att Reinfeldt ska ro hem valet 2010.
5 jul | Unregistered CommenterNils
Det är väl precis det regeringen gör: "för en socialdemokratisk politik med små förändringar".
En orsak kan ju vara att nonsenstidningar som Fokus inte gör annat än sprider socialdemorkatisk propaganda. Men vad vet jag. Det är nog borgarnas fel det här också.
5 jul | Unregistered CommenterErik

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.

My response is on my own website »
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
All HTML will be escaped. Hyperlinks will be created for URLs automatically.