Andreas Bergh is associate professor in Economics at Lund university and fellow at the Research Institute of Industrial Economics in Stockholm.

His research concerns the welfare state, institutions, development, globalization, trust and social norms.

He has published in journals such as European Economic Review, World Development, European Sociological Review and Public Choice. He is the author of 'Sweden and the revival of the capitalist welfare state" (Edward Elgar, 2014).

Google Scholar
Ny hem
« Kommande bok om institutionell konkurrens | Main | Små förändringar. »
torsdag
aug022007

Re: Public Service, Fronesis

I början av sommaren fick jag av oklar anledning två tidskrifter: Re:Public Service samt Fronesis. Som tack omskrivs de här och nu.

Re:Public Service är riktigt bra. Här finns ett lysande reportage om en japansk tjej som snöat in på svenska nyckelharpor och en svensk tjej som fått samurajer på hjärnan, och ett lika bra reportage om hemliga rum i stockholm. Dessutom kan man läsa (och sucka över) Nina Björks fortsatta åsiktsutveckling och konsumtionsdebatten.

Alldeles för lite av tidningen finns dock på nätet. Men den finns fortfarande i butikerna och duger bra för den som vill ha lagom trevlig samhällsrelaterad semesterläsning.

Så till Fronesis. Det är mer en bok än en tidskrift. Det dräller av fotnoter och referenser till Marx och Weber. Den handlar om borgerlighet och har en kaffekopp på framsidan. Tydligen får även Richard Florida kritik i flera av artiklarna, med det har jag snappat upp genom att läsa andras recensioner. Hittills har jag alltså inte orkat längre än så. Kanske senare i höst.

PrintView Printer Friendly Version

EmailEmail Article to Friend

Reader Comments (2)

Fick också ett obeställt ex av public service och gillar. Nina Björk (och dem som suckar över hennes koketta antikonsumism) rekommenderar vi The Rebel Sell, kanske särskilt kapitlet om Naomi Klein som lika gärna skulle kunna handla om Björk (käpphäst, I know).
2 aug | Unregistered CommenterJohan
Just det, en bra käpphäst!
2 aug | Unregistered Commenterbergh

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.

My response is on my own website »
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
All HTML will be escaped. Hyperlinks will be created for URLs automatically.