Andreas Bergh is associate professor in Economics at Lund university and fellow at the Research Institute of Industrial Economics in Stockholm.

His research concerns the welfare state, institutions, development, globalization, trust and social norms.

He has published in journals such as European Economic Review, World Development, European Sociological Review and Public Choice. He is the author of 'Sweden and the revival of the capitalist welfare state" (Edward Elgar, 2014).

Google Scholar
Ny hem
« Var det finanspolitik eller strukturella reformer som räddade Sverige? | Main | Re: Public Service, Fronesis »
torsdag
aug022007

Kommande bok om institutionell konkurrens

Förlaget vill ha nedanstående katalogtext. Är det bara jag som tycker att första meningen är lite underlig språkligt?
Perspectives onInstitutional Competition
Why iscompetition between institutions usually viewed in a negative light, whilebeing considered positive in all other economic contexts? The contributors tothis volume introduce new perspectives on the issue, analytically andempirically exploring the reasons why this has been the case. They then arguethat competition may actually lead to institutions becoming more efficient inallocating resources.

Contributors include: A. Bergh, P. Bernholz, V. CurzonPrice, L. Field, R. Höijer, V. Vanberg, R. Vaubel, E. Weede, M.Wohlgemuth


PrintView Printer Friendly Version

EmailEmail Article to Friend

Reader Comments (9)

Låter lite som den syftar tillbaka till "competition between institutions", vilket ju blir motsägelsefullt.
2 aug | Unregistered Commenterpontus
exakt min reaktion. men är det bara vi svenskar som tycker så?
2 aug | Unregistered Commenterbergh
Que? Den är megakonstig. Syftningen ÄR ju tillbaka till competition between institutions, inte till competition. Oavsett om det är engelska, hindu eller svenska. Typ.
2 aug | Unregistered Commentergummo
vad menar ni med institutions? oftast syftar man ju på de strukturer som styr aktörers/organisationers handlande (t ex regler, normer, rutiner osv), inte aktörerna/organisationerna som sådana (det är väl mest i svenskan vi använder ordet institutioner för vissa sorters organisationer). därför blir det enligt min mening lite konstigt att prata om competition between institutions (det blir också lite konstigt att prata om att institutioner allokerar resurser). men det var kanske inte det du ville ha kommentarer på. när det gäller det rent språkliga så håller jag med om att den är lite konstigt. jag hade nog vänt på steken och börjat med att competition oftast betraktas som positivt, men inte mellan institutioner.
3 aug | Unregistered Commentervp
vp,

Rolf Höijer inleder antologin med ett kapitel om just det du tar upp, de flesta kapitel berör konkurrens mellan institutionella arrangemang i olika nationer, i mångt och mycket det vanliga globaliseringstugget...

a
3 aug | Unregistered Commenterbergh
Syftar inte "the issue" snarast på att "synsättet på (konkurrense etc) är negativt"? Jag skulle förvänta mig en bok om källorna till denna negativism.
3 aug | Unregistered CommenterTom
tom, då blir du nöjd ty flera författare diskuterar just detta. på det hela taget är det nog ganska svårt att få net en hel antologitext, men första meningen är nu åtminstone ändrad till:

"Why is competition between institutions usually viewed in a negative light, when competition is considered positive in most other economic contexts?"

tack för hjälpen!
3 aug | Unregistered Commenterbergh
Economists tend to be negative toward competition between institutions but see competition in other contexts as desirable. This volume seeks answers to this puzzle. The contributors introduce new perspectives on the issue, analytically and empirically exploring the reasons for this discrepancy in views on competition. They then argue that competition may actually lead to institutions becoming more efficient in allocating resources.
3 aug | Unregistered Commentervarnson
PS du kan skicka royalties till den vanliga adressen.
3 aug | Unregistered Commentervarnson

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.

My response is on my own website »
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
All HTML will be escaped. Hyperlinks will be created for URLs automatically.