Andreas Bergh is associate professor in Economics at Lund university and fellow at the Research Institute of Industrial Economics in Stockholm.

His research concerns the welfare state, institutions, development, globalization, trust and social norms.

He has published in journals such as European Economic Review, World Development, European Sociological Review and Public Choice. He is the author of 'Sweden and the revival of the capitalist welfare state" (Edward Elgar, 2014).

Google Scholar
Ny hem
« Lästips: nationalekonomen Nils och statsvetaren Sture | Main | Varför är tilliten högre i jämlika samhällen? »
fredag
sep072007

Axess - för dammiga högerakademiker?

Av denna notis hos vassa eggen framgår att Axess bytt utseende, format och distributör. Dessutom sätts min egen medverkan (en recension av PJ Orourkes Smith-bok, ej på nätet) i relation till tidningens stämpel av "dammig högerakademiker" på ett sätt som inte känns helt smickrande:

Nä okej, vi ska ju inte låtsas att detta är Mother Jones,medverkande som Andreas Bergh, Per Gudmundson (ej i detta nummer) ochTorbjörn Elensky placerar ju ändå tidningen på en visshöger-vänster-skala. [...] Axess omgörning har lättat på den stärkta frackskjortan. Nu återstår bara att tvätta bort stämpeln av dammig högerakademiker.

PrintView Printer Friendly Version

EmailEmail Article to Friend

Reader Comments (7)

Tabloidexperimentet verkar publikfriande, men har tyvärr också varit en lobotomering av, till exempel, SvD. Så man får hoppas att glättigt tryck och stora texter inte samtidigt schasar bort den kvalitet som Axess tidigare haft. Där finns ju en poäng i att kunna redovisa längre resonemang också.

Fast det kanske är sådär typiskt borgerligt att bry sig om själva innehållet. Jag erkänner.
7 sep | Unregistered CommenterTom
ok, du är ju högerakademiker. men inte särskilt dammig (bortsett från diskhon i 08-lyan...).
7 sep | Unregistered Commentergummo
"Fast det kanske är sådär typiskt borgerligt att bry sig om själva innehållet. Jag erkänner."

Varifrån kommer borgerlighetens självbild att vara djupsinnig och bildad? Jag skulle vilja efterlysa en rejäl reality check på den punkten. Ta en titt på regeringen eller valfri borgerlig frontorganisation. Det är ingen bildningselit som härjar där utan företrädelsevis individer som inte hade haft särskilt goda utsikter i ett mer meritokratiskt system.

Däremot är Axess ett positivt ljus i det borgerliga mörkret. Dock verkar det ligga något i kritiken att vissa skojare med rätt ideologisk inriktning släppts fram på lite väl lösa grunder - men det vore såklart djupt orättvist att hänföra denna bloggs författare till den skaran (som mycket riktigt visat prov på sitt ideologiska oberoende genom att skamlöst konspirera mot vår kära alliansregering).
10 sep | Unregistered CommenterMartin
Martin:

Det kanske är bra att bildningseliten inte härjar i regeringen. Varför utgår du från att högre formell utbildningsnivå skulle innebära bättre politik? Är det Frankrike som är beviset för det?

Det är viktigt med bildning, och det är viktigt med lysande akademiska forskare. Men det betyder inte att deras bästa plats är i en regering eller i en företagsledning. Definitivt inte. Ofta, spekulerar jag i, bör det nog vara någon annanstans. Som på universiteten kanske?

En regeringsman eller kvinnas huvudsakliga uppgift är inte att befinna sig i den akademiska eller forskningsmässiga forskningsfronten i specifika frågor.

Det finns ju lite empiri på det t o m (skakigt som tusan förstås, men ändå...)
http://ips.sagepub.com/cgi/content/abstract/28/3/325
10 sep | Unregistered CommenterMikael
Axess är en vänstertidning (dock en av de bättre på svenska). Det är ett klassiskt synvilleexempel. Om bakgrunden är nattsvart ser det grådaskiga ut som renaste snö.
12 sep | Unregistered CommenterErik
Martin,

Jag är lite sent ute, men eftersom ett förtydligande verkar behövas: citatet i huvudartikeln talade gillande om att ta bort borgerlig dammighet och frackskjortor i samband med att tabloidisera Axess. Då mitt intryck av tidigare tabloidisering (av SvD) var att innehållet försvagades så ... ja, resten lämnas som övning åt läsaren.
24 sep | Unregistered CommenterTom
Texterna i Axess är idag 15% längre efter omgörning +bilder

texten är mindre än tidigare

Axess var tidigare skuren tabloid - idag skuren a-4

3 okt | Unregistered CommenterAxess

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.

My response is on my own website »
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
All HTML will be escaped. Hyperlinks will be created for URLs automatically.