Andreas Bergh is associate professor in Economics at Lund university and fellow at the Research Institute of Industrial Economics in Stockholm.

His research concerns the welfare state, institutions, development, globalization, trust and social norms.

He has published in journals such as European Economic Review, World Development, European Sociological Review and Public Choice. He is the author of 'Sweden and the revival of the capitalist welfare state" (Edward Elgar, 2014).

Google Scholar
Ny hem
« Hur länge lever vi längre? | Main | Axess - för dammiga högerakademiker? »
fredag
sep072007

Lästips: nationalekonomen Nils och statsvetaren Sture

Olof Johansson-Stenman har en briljant artikel i Ekonomisk Debatt 2-07. Han öppnar med att fråga om exempelvis Levitts forskning om aborter, fuskande lärare och sumobrottare verkligen är ekonomi, och påpekar att det tycker exempelvis inte Ariel Rubinstein:
”Vad har vi lärt oss om Levitt? Han är en smart kille med samhällskontakter. Vad är kopplingen till nationalekonomi? Ingen"
OJS kommer snabbt in på den beteendeekonomiska revolutionen, och noterar korrekt att behavioral economics är ett mycket underligt namn. Sedan frågar han varför denna inriktning blivit så poppis just nu:
Det finns olika hypoteser. En är att den ekonomiska rigorösa vetenskapen har utvecklats tillräckligt mycket för att även kunna hantera mer komplexa fenomen som social interaktion och begränsad rationalitet.
En annan är att utvecklingen av spelteorin berett marken.

En tredje är att vi i Kuhns mening upplevt en maktkamp mellan paradigm där de som förespråkar en mer empiriskt och kanske rentav experimentellt (i stället för axiomatiskt) uppbyggd mikroekonomi successivt vunnit mark.
Personligen tror jag på förklaring två och tre tillsammans. Spelteoretiker och experimentella ekonomer börjar få allt mer med varandra att göra, vilket är nyttigt för båda inriktningarna. (Kul konferens med bådadera i Lund nyligen.)

När experimentell ekonomi och spelteori blandas, blir den gamla vanliga teoretiska allmänjämviktsekonomin allt mindre spännande. (tidigare gnäll på ateoretisk behavioral economics här)

Bäst i OJS artikel är dock "Historien om nationalekonomen Nils och statsvetaren Sture" Ett smakprov:
[...] Nils upptäcker dock snart att Sturesarbete är helt oformaliserat och att den empiriska analysen är väldigt enkel.Han drar därför slutsatsen att Stures arbete är alltför elementärt för att hanska behöva ta invändningarna på allvar. På natten vaknar han dock medhjärtklappning. På lunchen dagen efter berättar han för sina kollegor om Sture och dennes avhandling och invändning. De skrattar gott och enas om att Sture uppenbarligen är fullständigt inkompetent.[...]
OJS artikel är ett utmärkt exempel på att den bästa kritiken mot nationalekonomin ofta kommer från ekonomerna själva.

PrintView Printer Friendly Version

EmailEmail Article to Friend

Reader Comments (6)

Smårolig artikel, men vad tillför den som inte sagts tusen gånger innan?
8 sep | Unregistered CommenterErik
Intresseant länk till konferensen som nyligen tog plats! Tråkigt att den inte verkar ha annonserats utanför den ekonomiska cirkeln. Det finns flera tvärvetenskapliga språk- och kognitionsvetare i Lund som forskar kring kommunikation, övertalning och beslutsfattande. Jag hade gärna deltagit om jag känt till den.
9 sep | Unregistered CommenterRichard
Den tillför ju en del iom att det är en duktig professor som skriver och faktiskt sysslar med dessa grejer. Kan nog göra att en del öppnar upp ögonen; många bryr sig inte om det inte är en "fin" person som skriver. Dessutom är den ju som sagt utomordentligt välskriven. Men jag har väl en bias här, ska kanske inte uttala mig om min handledare:-D
Niklas, instämmer!

Richard, det är tyvärr helt omöjligt att överblicka allt kul som sker vid Lunds universitet. Det intressanta drunknar ofta i det ointressanta. Jag ska säga till i förväg nästa gång - gör gärna detsamma!
10 sep | Unregistered Commenterbergh
Jag ifrågasätter inte hans kompetens, men det saknas ju knappast större namn som diskuterar liknande frågor, speciellt i samband med freakonomics. Iofs för det kanske in frågan i den svenska ankdammen vilket väl kan vara ett syfte. Å andra sidan har jag känslan av att nationalekonomer är en av de mer internationella yrkeskårerna inom samhällsvetenskaperna.
10 sep | Unregistered CommenterErik
SÅ glad att jag hittat hit - gillar dina betraktelser, de tillför något så sällsynt som kvalitet i en i övrigt ganska hopplöst tom bloggvärld. TACK!

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.

My response is on my own website »
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
All HTML will be escaped. Hyperlinks will be created for URLs automatically.