Andreas Bergh is associate professor in Economics at Lund university and fellow at the Research Institute of Industrial Economics in Stockholm.

His research concerns the welfare state, institutions, development, globalization, trust and social norms.

He has published in journals such as European Economic Review, World Development, European Sociological Review and Public Choice. He is the author of 'Sweden and the revival of the capitalist welfare state" (Edward Elgar, 2014).

Google Scholar
Ny hem
« Lästips om moral och evolution | Main | Rapport om fairtrade »
fredag
jan182008

Nyårslöfte för 2008: Jobba mer!

Som den uppmärksamme läsaren noterat, tog jag ett rejält arbets- och blogg-uppehåll över jul och nyår (som spenderades på två exotiska öar). Bland annat hann jag fundera lite över arbetssituationen som akademiker.

Fördel: Flexibla arbetstider.
Nackdel: Flexibla arbetstider.

Vad menas? Jo, självfallet är det skönt att i mycket hög utsträckning kunna välja när och var texter ska skrivas och läsas. Men denna flyttbarhet i tid och rum leder lätt till att allt utom det mest akuta ständigt flyttas och sällan utförs.

Återstår gör möten och föreläsningar, som inte kan flyttas. I bästa fall skrivs de obligatoriska texterna i all hast precis före deadline.

ab_jobb.jpgMen: en akademiker som bara föreläser, går på möten och panikskriver sina artiklar dagarna före deadline är en dålig akademiker. (Japp, detta träffar mig själv och uppskattningsvis 97 procent av Sveriges akademiker)

I jobbet ingår att läsa böcker även med ganska vag koppling till den egna forskningen, att fundera förutsättningslöst kring nya ämnen och att hålla sig ajour med andra discipliner och inriktningar. Just för att dessa sysslor är så flyttbara riskerar de att försummas.

Blir 2008 annorlunda?

PrintView Printer Friendly Version

EmailEmail Article to Friend

References (1)

References allow you to track sources for this article, as well as articles that were written in response to this article.

Reader Comments (3)

Du är galen. Det finns ingen i hela världen som jobbar lika mycket som du. Är inte knepen att inte låta uppgiftskakan svälla, att tacka nej till sådant man inte hinner med och lägga ned all kraft på de projekt man tidigt på året upplever att man VILL och KAN driva i land på ett riktigt bra sätt?
18 jan | Unregistered Commentergummo
Man hade ju önskat att man kunde klicka på den fina bilden och få den i större storlek! :-)

Och apropå ditt inlägg: det gäller att lära sig hantera prokrastineringstendenserna: http://nonicoclolasos.wordpress.com/2007/12/13/skjuter-du-upp-saker-och-ting/
Som du vet har jag samma problem. Och samma nyarslofte. Jag vet inte om det handlar om att jobba mer eller att jobba mer effektivt. Jag har startat ett self-experiment (kanske lite a la Seth Roberts http://blog.sethroberts.net/). Jag laste en intervju med Eugene Fama dar han beskriv en vanlig arbetsdag: http://thelighthorse.wordpress.com/2007/12/18/how-to-spend-time/. Jag har borjat med samma schema: vaknar valdigt tidigt, ca 5.20, jobbar till kl 14.00 eller sa och sen spelar jag tennis, springer eller nat. Funkar bra. Och jag ar mycket mer effektiv och produktiv.
19 jan | Unregistered Commentervarnson

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.

My response is on my own website »
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
All HTML will be escaped. Hyperlinks will be created for URLs automatically.