Andreas Bergh is associate professor in Economics at Lund university and fellow at the Research Institute of Industrial Economics in Stockholm.

His research concerns the welfare state, institutions, development, globalization, trust and social norms.

He has published in journals such as European Economic Review, World Development, European Sociological Review and Public Choice. He is the author of 'Sweden and the revival of the capitalist welfare state" (Edward Elgar, 2014).

Google Scholar
Ny hem
« Anders Borg hade bäst koll på konjunkturen? | Main | Sverige har häng på topp-10 i välståndsligan »
onsdag
okt222008

Vad är så hemskt med Paul Krugman?

Ekonomibloggar på högerkanten är i regel inte särskilt förtjusta i Paul Krugman. Exempel som brukar nämnas: här, här och här. Men hur tokig framstår egentligen Krugman i dessa fall?

Kika exempelvis på slutet av Tyler Cowens nagelfarning av The great unravelling:

Perusing the book more, I find Krugman (p.27) also writes: "I like the theory of efficient financial  markets as much as anyone." Four pages later, he writes, from a different column: "The more I look at the amazing rise of the U.S. stock market, the more I become convincedthat we are looking at a  mammoth psychological problem." He also writes of "Seven Habits of Highly Defective Investors" (p.27) and calls them"an extremely dangerous flock of financial sheep." (p.30)

Det verkar inte riktigt vara Naomi Klein-klass på Krugmans tokerier...

Icke desto mindre finns det tydligen en "Krugman truth squad" som upprörs (rejält) bland annat över att Krugman avrundat 13.4% till 10, utan att skriva att det var en avrundning. Det var busigt, utan tvekan.

Och visst kan man notera en interventionistiskt drag hos Krugman. I Cowens bloggpost hittar vi även följande citat:

"The question of how to keep demand adequate to make use of thecapacity has become crucial.  Depression economics is back. ...in aworld where there is often not enough demand to go around, the  case forfree markets is a hard case to make."

Citatet är från artikeln "Stop worrying and learn to love inflation", som onekligen dryper av pragmatisk interventionism. Men jag har svårt att bli upprörd över att Krugman inte är fundamentalistisk icke-interventionist, och jag ser ingen logisk motsägelse mellan Krugmans grundhållning att gilla fria marknader och stundom förespråka interventioner av olika slag.

The Accidental Theorist and Other Dispatches from the Dismal ScienceMin främsta invändning mot Krugman, är att hans texter på senare tid ofta är självgoda, pompösa och överdrivet självsäkra. Och detta var alltså innan han fick ekonomipriset.

Låt oss hoppas att priset också ger ett uppsving åt Krugmans tidiga populärvetenskapliga produktion: Som jag minns den, står sig The accidental theorist väl gentemot dagens pop-economics av Levitt och Harford.

PrintView Printer Friendly Version

EmailEmail Article to Friend

Reader Comments (7)

Se även Daniel Kleins kritik av Krugmans NYT-krönikor:

http://www.econjournalwatch.org/pdf/KleinBarlettCharacterIssuesJanuary2008.pdf
Jo, som Bryan Caplan påpekade: Han är för frihandel och globalisering. Det kan knappast vara så illa. :)

http://www.marginalrevolution.com/marginalrevolution/2004/07/paul_krugman_gu.html
Det är ingen slump att Brad DeLong utsåg Don Luskin till "stupidest man alive".
22 okt | Unregistered CommenterDennis
tyler cowen har val en poang att om Krugman gillar marknaden lika mycket som nagon annan sa maste han utesluta en inte obetydlig del av ekonomkaren (t ex Tyler sjalv.)

Soker man pa Marginal Revolution hittar man fler exempel pa kritik mnot vad Krugman skriver.
Kan det möööjligen vara för att han är Keynesian...?

"Keynes teorier kan inte fungera, varken i teorin eller i praktiken, eftersom det är i verkligheten logiskt omöjligt. Det är logiskt omöjligt eftersom om välstånd måste produceras, då kan aldrig den rena förstörelsen av välstånd samtidigt vara en källa till välstånd. Det är omöjligt. Om du går hem och slår sönder allt du äger och sedan bränner upp alla dina pengar på horor och sprit, då kommer du bara att sluta upp som mycket fattig. Och om resten gör detsamma kommer vi alla ganska snart att svälta och dö. Sedan spelar det ingen roll att Paul Krugman har tagit emot Nobelpriset i nationalekonomi."

http://svanberg.wordpress.com/2008/10/21/befria-producenterna/
22 okt | Unregistered CommenterTomas
Va nu Tomas, är BNP- tillväxt helt plötsligt inte alltid det bästa för ekonomin? Såväl hemreparatörer som horor, pimps och alkoholproducenter kommer ju se fantastiska tillväxttal som med multiplikatoreffekter och trickledown-ekonomi kommer lyfta hela Sverige till tillväxttoppen. Yes!
24 okt | Unregistered CommenterPelle

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.

My response is on my own website »
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
All HTML will be escaped. Hyperlinks will be created for URLs automatically.