Andreas Bergh is associate professor in Economics at Lund university and fellow at the Research Institute of Industrial Economics in Stockholm.

His research concerns the welfare state, institutions, development, globalization, trust and social norms.

He has published in journals such as European Economic Review, World Development, European Sociological Review and Public Choice. He is the author of 'Sweden and the revival of the capitalist welfare state" (Edward Elgar, 2014).

Google Scholar
Ny hem
« Ditt och datt | Main | Plånboksröstning igen (nu utan ironi) »
söndag
okt262008

Audiofili, ljudformatens stigberoende och cd-spelarens framtid.

Om ett nytt ljudformat ska slå ut existerande format, kan det då vara en fördel att komma sent? Pja, vad jag kan förstå, kom mp3-formatet för tidigt för att fullt ut kunna konkurrera med cd-skivorna.

Beskåda följande exempel på path-dependency:

På min disputationsfest spräckte jag ett par TDL-högtalare som tjänat mig väl under hela min tid som student. Det var en kalkylerad förlust, och kort därefter inskaffades ett par dyra bjässar från Dantax.

Intressant nog dröjde det 5 år innan jag i lördags köpte en anständig cd-spelare. Nu vill jag inte lyssna på mp3 någonsin igen, och vi börjar närma oss poängen:

Dåligt kodade mp3-filer är den i särklass svagaste länken i de flestas ljudsystem idag.

En cd-spelare för några tusen låter enormt mycket bättre än samlingen på din hårddisk eller ipod. Orsaken är komprimeringen, som i sin tur drevs fram av behovet att spara hårddiskutrymme. MP3-filen innehåller - på gott och ont - bara en tiondel av cd-skivans data.

FormatBit rateCompression ratioFile size per minuteNotes
WAVuncompressed1:110 MB If the wave wav file was sampled at 16 bits/44.1kHz, you've got CD quality sound
MP3160 kbps9:11.5 MB Very low compression, superior sound quality
MP3128 kbps11:11 MBThe standard "CD quality" bit rate

(källa).

När mp3-formatet kom, var hårddiskutrymme dyrt med dagens mått mätt. De flesta tyckte det var rimligt att koda i 128 kbps. Nu är lagringsutrymme betydligt billigare, och bredband både vanligare och snabbare, men de flesta har redan fyllt sin samling med högkomprimerade filer (som i jämförelse med cd-ljud låter dåligt).

Mp3-formatets förbannelse är alltså att folk började använda det för tidigt. Hårddiskpriserna har fallit enormt på sistone, och snart kan man unna sig att inte komprimera alls:

Nominellt pris (!) för 1 Gb lagringsutrymme:
1996: 250$
2000: 17 $
2004: 1 $
2008: 0,3 $ (När man köper 1Tb hos bestbuy.com)

Kan det vara så att om mp3-formatet hade dröjt längre, hade det utgjort ett betydligt större hot mot CDn än vad det gör idag?

PrintView Printer Friendly Version

EmailEmail Article to Friend

Reader Comments (5)

Det finns ju kompressionsformat som inte ger någon ljudförlust alls. FLAC är ett av dem. Tror att man kan komprimera upp till 50% med bibehållen data.
26 okt | Unregistered CommenterRommedahl
Japp, FLAC är ett lossless-format och bibehåller därmed all data (likt en zip-fil packas upp till exakt den fil som zippades).
26 okt | Unregistered Commenterbergh
Prova att köra lossless med en bra DAC. T.ex. En Benchmark, så får du lika bra ljud som en schysst CD-spelare.
26 okt | Unregistered CommenterFrancis
Jo, tidpunkten för lansering av ett ljudformat illustrerar en intressant paradox. Själv började jag på ny kula med FLAC efter att ha rippat mina några hundra skivor stora samling i Ogg Vorbis ~150kbit/s. Surt.

Ickedestruktiva kompressionsformat har ju dessutom den fina finessen att man kan koda om ljudet till ett nytt format utan att förlora mer än man skulle ha gjort om man gick direkt från original till målformatet. På så sätt kan jag konvertera hela min flac-samling (174GiB) till ganska hårt komprimerad AAC och få plats med mycket på min iPhone. När jag köper nya lurar, som tydligare avslöjar problem i kompressionen kan jag då på ett bräde göra en ny AAC-version som tar mer lagringsutrymme men låter bättre.
28 okt | Unregistered CommenterNoa Resare
Ogg Vorbis, det må jag säga.

Själv trodde jag mig kunna förutspå prisfallet på utrymme, och började därför rippa i 160kbps istället för 128. Lyxigt värre.
28 okt | Unregistered Commenterbergh

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.

My response is on my own website »
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
All HTML will be escaped. Hyperlinks will be created for URLs automatically.