Andreas Bergh is associate professor in Economics at Lund university and fellow at the Research Institute of Industrial Economics in Stockholm.

His research concerns the welfare state, institutions, development, globalization, trust and social norms.

He has published in journals such as European Economic Review, World Development, European Sociological Review and Public Choice. He is the author of 'Sweden and the revival of the capitalist welfare state" (Edward Elgar, 2014).

Google Scholar
Ny hem
« Varför har inkomstspridningen ökat i Sverige? | Main | Audiofili, ljudformatens stigberoende och cd-spelarens framtid. »
söndag
okt262008

Ditt och datt

1. Bloggen funkar som mitt kollegieblock. Mina kollegieblock har aldrig varit särskilt snygga. Det är dessutom ett lagom uppvilande tidsfördriv att byta layout lite då och då.

2. Det finns ett forum, ursprungligen tänkt för revideringar av boken min, men då och då lägger folk ut inlägg om annat där. Det uppmuntras. Just nu har Peter Hammersberg ställt en smart fråga om finansiell ekonomi, som man gärna får besvara.

3. [7] R Soderling (SWE) d J Benneteau (FRA) 63 67(5) 61. (Ville gärna att det skulle vara minst tre punkter, så jag klippte in ett trevlig tennisresultat.)

4. Det förekommer att folk mailar mig sina kloka funderingar efter att ha läst inlägg på bloggen. Det är trevligt, och ni får gärna fortsätta. (Ni är f ö flera, så ingen enskild ska känna sig träffad.) Men bland det fina med att ha en blogg som kollegieblock är ju kommentarsfältet.

PrintView Printer Friendly Version

EmailEmail Article to Friend

Reader Comments (1)

okej då. Får man önska? Jag vill gärna läsa en artikel om hur finanskrisen påverkar den underrapporterade matkrisen i syd. Jag inser att utvecklingsekonomi inte är din nisch, men gör ett försök, eller ge åtm ett länktips..
27 okt | Unregistered CommenterOlov

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.

My response is on my own website »
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
All HTML will be escaped. Hyperlinks will be created for URLs automatically.