Andreas Bergh is associate professor in Economics at Lund university and fellow at the Research Institute of Industrial Economics in Stockholm.

His research concerns the welfare state, institutions, development, globalization, trust and social norms.

He has published in journals such as European Economic Review, World Development, European Sociological Review and Public Choice. He is the author of 'Sweden and the revival of the capitalist welfare state" (Edward Elgar, 2014).

Google Scholar
Ny hem
« Från ekonomistas: Om sjukförsäkringsfusk och nivågruppering i skolan | Main | Talande citat från Göran Bexell »
torsdag
nov132008

Det nya: Arbetskraftsinvandring. Och bambuser.

Hamnde igår i en paneldiskussion om arbetskraftsinvandring på Fores. (Förslaget i korthet, träder i kraft 15 december)

Några spaningar:
  1. Tobias Billström är påläst och har järnkoll, även på detaljer som de flesta ministrar överlåter åt tjänstemän och sakkunniga.
  2. Billström och miljöpartiets Mikaela Valtersson kom väldigt bra överens, och det är uppenbart att förslaget blivit bättre av miljöpartiets inblandning (vilket Tobias också framhöll).
  3. Valtersson har också järnkoll.
  4. Längst fram satt en kille och höll upp sin mobil. Hela debatten. Och mycket riktigt: Den kunde ses live (och i efterhand) på Bambuser.
  5. Tack vare live-sändningen kom en fråga till ministern från någon på nätet: Vilka yrken gäller reformen? Tobias och Mikaela tittade roat på varandra, och förklarade: Reformen gör slut på tidigare diskussioner om yrken, bristyrken och kvoter. Det är arbetsgivarens bedömning som är utgångspunkten. Reformen gäller alla yrken. Tufft!

PrintView Printer Friendly Version

EmailEmail Article to Friend

Reader Comments (1)

MIkaela är väl ingen typisk miljöpartist. Fd folkpartistisk riksdagskvinna tror jag. Så att hon och Tobias kommer överens är inte jättekonstigt.
14 nov | Unregistered CommenterPelle

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.

My response is on my own website »
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
All HTML will be escaped. Hyperlinks will be created for URLs automatically.