Andreas Bergh is associate professor in Economics at Lund university and fellow at the Research Institute of Industrial Economics in Stockholm.

His research concerns the welfare state, institutions, development, globalization, trust and social norms.

He has published in journals such as European Economic Review, World Development, European Sociological Review and Public Choice. He is the author of 'Sweden and the revival of the capitalist welfare state" (Edward Elgar, 2014).

Google Scholar
Ny hem
« Apropå synen på entreprenörer i Sverige och svensken som autonomisökande | Main | På förekommen anledning: Ungdomsarbetslösheten är INTE en statistisk spegling av högskoleexpansionen. »
lördag
dec062008

Ungefär hälften av USAs högre BNP per capita beror på att de arbetar längre än svenskar.

I Boken full Employment in Europe gör Günther Schmid en av de mest pedagogiska nedbrytningar av BNP per capita jag sett. Bilden visar  (från höger till vänster)

  • andel i arbetsför ålder (15-64),
  • andel av dessa som arbetar,
  • hur många timmar de arbetar i genomsnitt varje år,
  • hur produktiv varje timme är.

'DecompGDP by you.
Som synes hade USA 2005 ungefär 40 procent högre BNP/capita än Sverige. Men de har aningen gynnsammare demografi (67 procent i arbetsför ålder mot Sveriges 65) och betydligt fler arbetade timmar per sysselsatt (runt 1800 mot Sveriges 1600).

Om Sverige hade haft USAs demografi och arbetat lika länge, hade USA bara haft 20 procent högre BNP per capita.

Nästa fråga är såklart om det lägre antalet timmar i Sverige och EU är en preferens eller en snedvridning orsakad av höga marginalskatter (alternativ formulering: Om det höga antalet timmar i USA är en preferens eller en suboptimal jämvikt i ett status race).

Svaret på den frågan måste beakta både marknadsarbete och hemarbete. Senast dryftades frågan här, men det kommer snart mera.

i? Andra bloggar om: , , , , ,

PrintView Printer Friendly Version

EmailEmail Article to Friend

Reader Comments (7)

Så amerikaner producerar alltså 20% mer än en svensk per tidsenhet. Hur kommer det sig?
Jadu, kära apa... till viss del bero det på skillnader i sättet att organisera produktionen, men jag håller det inte för otroligt att det till viss del är statstiken som spökar, produktivitet är svårmätt: skapat värde per arbetad timme.

Vad är värdet när det inte finns något marknadspris att gå efter? Vad är en arbetad timme när någon är föräldraledig/sjukskriven med/utan lön/ersättning? OECDs ekonomer har de inte lätt...
7 dec | Registered Commenterbergh
Om du o jag skulle stryka varandras skjorta, och ta 1000-miljarder för varje strykning.
Då har vi ju nästan fördubblat BNP:n i Sverige utan att nån har gjort nån förtjänst.
Vi har bara roterat lite siffror i våra egna bokföringar.
!!! hoppas på skattebefrielse ;)
Men vilken omsättning i ’våra företag’, släng er i väggen småföretagare.
Nu skall jag gå på ’soss’, det vart inge över till mat.
Vet man varför amerikaner jobbar mer än svenskar? Oavsett om de är produktivare eller inte, så skulle de ju kunna få samma eller bättre standard som vi med samma eller mindre arbetsinsats. Kulturella skillnader? (Är vår standard inte bra nog för dem?)
Jag jobbar i USA sen tre [r tillbaka och jag vet inte om jag håller med om att dom är effektivare än svenskar... dom jobbar fler timmar - det är korrekt. Det är mycket viktigt att vara på jobbet, att få timlön osv. Men effektiva? inte enligt min erfarenhet. Samtidigt kan jag inte skylla på dom eftersom det finns så lite semester och man är inte ledig efter jobbet så mycket heller så varför inte jobba fler timmar med mindre produktivitet?!

mina två cent
12 dec | Unregistered Commenterchall

Det är lite miss visande statistik, vi har en mycket bättre total sysselsättning, (än många) Polen jobbar också mycket mer per anställd person, men de jobbar totalt sett mycket mycket mindre än oss. (Polen har 1976 timmar per anställd)

Vi har en hög total arbetad tid och dessutom en hög produktivitet. Det har alltså ingenting att göra med deras BNI/P. Och Norge klår USA med bara 1 417 timmar (OECD 2007). USAs 30 åriga handelsunderskott är ju kul också. Självklart har ett land med lägre BNP inte en chans att klå USA även om de arbetar hur mycket som helst ta Korea som exempel. Vi har tyvärr missat några år av BNP utveckling. Men vem säger att man måste ha evig BNP tillväxt?

30 jan | Unregistered CommenterPetter

Vet inte vad du menar med att statistiken är missvisande: den visar timmer per anställd OCH andel anställda av de vuxna OCH andel vuxna av befolkningen.

Vilket inte motsäger att exvis Norge klarar sig bra pga hög sysselsättning och hög produktivitet trots kort arbetstid per anställd.

31 jan | Unregistered Commenterbergh

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.

My response is on my own website »
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
All HTML will be escaped. Hyperlinks will be created for URLs automatically.