Andreas Bergh is associate professor in Economics at Lund university and fellow at the Research Institute of Industrial Economics in Stockholm.

His research concerns the welfare state, institutions, development, globalization, trust and social norms.

He has published in journals such as European Economic Review, World Development, European Sociological Review and Public Choice. He is the author of 'Sweden and the revival of the capitalist welfare state" (Edward Elgar, 2014).

Google Scholar
Ny hem
« Rothstein om deltagandedemokrati och åsiktsrepresentativitet | Main | "Tillståndsbyråkrati" som miljöhot »
fredag
feb012008

Bra för Sverige

Funderingen häromdagen kring att socialdemokraterna tänker återta arbetslinjen var inte önsketänkande visade det sig. I dagens DN anklagar Sahlin & Östros de borgerliga för att svika arbetslinjen (!). Det är såklart vårdnadsbidraget de ogillar.

S och alliansen kommer alltså framöver att tävla om vem som är bäst på att stärka arbetslinjen och på att modernisera Sverige. Det är - som Carl Bildt skulle sagt - bra för Sverige.

Någon invänder säkert: Men de kräver ju höjd akassa. Visst. Men det är i själva verket ett gott tecken att de tycks göra nivån i akassan till symbolfråga. 80 procent är för övrigt den nivå regeringen Bildt en gång sänkte akassan till, under kraftiga protester.

Det stora problemet är folk fortfarande går runt mellan akassa och åtgärder alldeles för länge. Och i artikeln betonas att försäkringen ska vara en "omställningsförsäkring". Det här bådar faktiskt ganska gott för Sverige.

PrintView Printer Friendly Version

EmailEmail Article to Friend

Reader Comments (1)

Om man gör som Sahlin vill och avskaffar vårdnadsbidraget och höjer A-kassan så kan man få den intressanta statsfinansiella effekten att man går från 3000 kronor i månaden i offentliga kostnader (vårdnadsbidrag) till över 20000 kronor (dagissubventioner: 12000 kronor, A-kassa: 15000 kronor). Visserligen ett stöd för arbetslinjen. Men ett ganska dyrt sådant.

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.

My response is on my own website »
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
All HTML will be escaped. Hyperlinks will be created for URLs automatically.