Andreas Bergh is associate professor in Economics at Lund university and fellow at the Research Institute of Industrial Economics in Stockholm.

His research concerns the welfare state, institutions, development, globalization, trust and social norms.

He has published in journals such as European Economic Review, World Development, European Sociological Review and Public Choice. He is the author of 'Sweden and the revival of the capitalist welfare state" (Edward Elgar, 2014).

Google Scholar
Ny hem
« Den negativa tillitseffekten av etnisk mångfald motverkas av grannsamtal? | Main | Ändrat medielandskap »
fredag
feb222008

Högkonjunktur för svenska NEK-bloggar?

I november 2006 sökte jag på "professor" i DN-debatts arkiv 2002-2006, och fick 440 träffar. Inom samhällsvetenskapen rådde statsvetardominans:

Rothstein 40
Möller 25
Lewin 23
Olof P 23
Bjereld 20
Olof Ruin 19

Ekonomerna, däremot, tycktes ha släpat efter:

Södersten 11
Lindbeck 10
Ekberg 10
Calmfors 9

När det gäller bloggande, tycks ekonomerna dock vara desto mer aktiva: Bland svenska nationalekonomer bloggar åtminstone

På statsvetarsidan är det desto skralare, med inslag.se som ensamt lysande stjärna - eller har jag missat någon? och mothugg såklart. [beklagar detta tillfälliga hjärnsläpp, johan]

PrintView Printer Friendly Version

EmailEmail Article to Friend

References (1)

References allow you to track sources for this article, as well as articles that were written in response to this article.
  • Response
    Sent omsider b�rjar allt fler svenska samh�llsvetare att blogga. Bland de senaste tillskotten hittar vi gruppbloggen Ekonomistas och statsvetaren Bj�rn Johnson. Men var �r brudarna?Dr Bergh utmanade bloggande statsvetare och ekonomer p� deathmatc...

Reader Comments (24)

Det kan diskuteras om det är en riktigt pursvensk blogg (en dansk som skriver på engelska), men Jacob Christensen, som sitter på statsvet i Umeå, har ett läsvärt hem på nätet:

http://jacobchristensen.name/
22 feb | Unregistered CommenterPeter S-W
Japp, Christensen är bra. Jag kanske får omvärdera min tes om bloggövervikt för nationalekonomer å det snaraste!?
22 feb | Registered Commenterbergh
En annan du känner till, men inte kom att tänka på, är Bjereld.
22 feb | Unregistered CommenterPeter S-W
Sant. Då är det nästan lika. Fast jag har sannolik glömt bort ett gäng ekonomer också...?
22 feb | Unregistered Commenterbergh
Björn Johnson har just börjat blogga också.

http://stardustsblogg.blogspot.com/

Men han är numera kriminolog till namnet.
22 feb | Unregistered CommenterPeter S-W
Johan Karlsson är ju statsvetare. Martin Karlsson, men hans blogg måste man tydligen ha lösenord till.
22 feb | Unregistered Commentergummo
Tar tillbaks om Martin. Han är väl nationalekonom också.
22 feb | Unregistered Commentergummo
* Ulf Bjereld bloggar på http://ulfbjereld.blogspot.com.

* <a href="http://www.politikerbloggen.se/2007/04/30/2858/">Obekräftade rykten</a> gör gällande att det döljer sig en statsvetare bakom http://vanstrastranden.wordpress.com

* Andra obekräftade rykten gör likaså gällande att en statsvetare med visst intresse för frimickleri döljer sig bakom http://www.garningsmannen.blogspot.com/

* Stefan Olsson bloggar som sig själv på http://stefanolsson.nu/

* Jag efterlyste Sveriges bästa humsambloggar för ett tag sedan, this is what I found: http://www.mothugg.se/2007/11/22/sveriges-basta-bloggar-humaniora-samhallsvetenskap/

Den akademiska bloggosfären tycks f ö vara en herrbastu.
22 feb | Unregistered CommenterJohan
Nja, min blogg - som savitt jag minns aldrig hade med nationalekonomi att gora - upphorde att existera ffa da den tvartemot mina avsikter fick lite val manga besokare i somras som en foljd av att en publikation jag skrivit i hangde ut mig som konspirator.
22 feb | Unregistered CommenterMartin
Eftersom jag är apostroferad så kan jag inte avhålla mig:

Statsvetardoktoranden Nils Gustavsson från Berghs eget lärosäte bloggar mycket begåvat, dels under eget namn (http://nilsgustafsson.blogspot.com/) och dels under sitt alter ego Erlanderbrigaderna (http://erlanderbrigaderna.blogspot.com/).

Universitetslektor Agneta Blom från Örebro universitet bloggar personligt under rubriken Agneta funderar: (http://agnetafunderar.blogspot.com/).

Jag noterar att ingen nämnt Stig-Björn Ljunggren.

Så det verkar som om ekonomerna får rejält med däng här också... ;-)
22 feb | Unregistered CommenterUlf Bjereld
Och den där Niklas jakobsson bloggar ju onekligen inte ihjäl sig...
Här döljer sig också en "anonym" statsvetare:

http://remissinstansen.wordpress.com/2007/11/16/hello-world/
22 feb | Unregistered CommenterPeter
Vill bara upplysa om att det nu är två olika peter i den här tråden.
23 feb | Unregistered CommenterPeter S-W
ok, jag glömde bort ett antal bloggar som jag läser regelbundet, det var onekligen virrigt. Just nu är statsvetarna i klar ledning.
23 feb | Unregistered Commenterbergh
Anonym och anonym. Det är jag som är remissinstansen, och jag är statsvetare. Men bloggen är kanske bara till 40 procent "statsvetenskaplig", sedan privat, men aldrig personlig.
23 feb | Unregistered Commentergissur e
Sorry - du länkar ju till Johan dessutom.

Men det verkar alltså som om att Ulf har rätt - väldigt många statsvetare i bloggosfären alltså.
23 feb | Unregistered Commentergummo
Genom min klanitghet med parenteserna i adresserna till Nils Gustafssons och Agneta Bloms bloggar ovan, så fungerade inte länkningen. Här kommer korrekta adresser:

http://nilsgustafsson.blogspot.com

http://erlanderbrigaderna.blogspot.com

http://agnetafunderar.blogspot.com
23 feb | Unregistered CommenterUlf Bjereld
Är det fler än jag som får intryck av att statsvetarbloggarna är mycket mer heterogena än ekonombloggarna? Svårt att hitta en genomgående "statsvetarkaraktär".

Om så, finns det någon intressant orsak eller är det bara en tillfällighet?
23 feb | Unregistered CommenterPeter S-W
@Peter S-W: Min fördom skulle säga att nationalekonomerna oftare bloggar om forskning (förvisso mer andras än egen) medan statsvetarna sin vana trogen mer bloggar om politik än om statsvetenskap.
23 feb | Unregistered CommenterJohan
Jävla idioter, skit ihjäl er för i helvetets jävlar!!
24 feb | Unregistered CommenterGryggo
Det vore ett fräckt namn på en blogg.
24 feb | Unregistered CommenterPeter S-W
På någon postmodern, sociologisk blogg...
24 feb | Unregistered Commentergummo
freelance writer
29 jun | Unregistered Commenterloan
freelance writer
30 jun | Unregistered Commenterloans

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.

My response is on my own website »
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
All HTML will be escaped. Hyperlinks will be created for URLs automatically.