Andreas Bergh is associate professor in Economics at Lund university and fellow at the Research Institute of Industrial Economics in Stockholm.

His research concerns the welfare state, institutions, development, globalization, trust and social norms.

He has published in journals such as European Economic Review, World Development, European Sociological Review and Public Choice. He is the author of 'Sweden and the revival of the capitalist welfare state" (Edward Elgar, 2014).

Google Scholar
Ny hem
« Ökar långtidsarbetslösheten när arbetsmarknadspolitiska åtgärder skärs ner? | Main | Rothstein om deltagandedemokrati och åsiktsrepresentativitet »
tisdag
feb052008

Dårfinksförslag från höger och vänster

På Ratio hade vi igår en trevlig eftermiddag med forskare inom vårt projekt om hur politisk förändring kommer till stånd (det behövs fler, så efterlysningen gäller än). Bland annat diskuterades när förslag alls tas på allvar i den politiska debatten och när de viftas bort som rena tokerier.

Både högern och vänstern har förslag som förtjänar att tas på allvar: Platt skatt respektive medborgarlön. Men ingen tar dylika förslag på allvar i Sverige. Varför?

En trolig förklaring är att förslagen ofta drivs av dårfinkar, som kopplar samman förslagen med i övrigt ganska orealistiska ståndpunkter: Den som vill ha platt skatt vill i regel även ha extremt låg skatt. Medborgarlönsförespråkare har ofta besynnerliga idéer om hur hög denna bör vara. Och när idébärarna anses galna, anses idéerna också vara galna.

PrintView Printer Friendly Version

EmailEmail Article to Friend

References (1)

References allow you to track sources for this article, as well as articles that were written in response to this article.
  • Response
    [...]Dårfinksförslag från höger och vänster - Berghs Betraktelser - Berghs betraktelser[...]

Reader Comments (17)

Det är väl ganska lätt att bli hemmablind. Sverige har ju genomfört massor av tokvänsterprojekt som skulle uppfattas som fullständigt bisarra i exempelvis USA. Jag vet därför inte om det riktigt stämmer det du säger om att dylika ideer har svårt att få fäste i den svenska debatten. Från min horisont är det snarast tvärtom.
5 feb | Unregistered CommenterErik
Platt skatt (i den vanliga formuleringen) utan skattesänkningar är en omfördelning av inkomst från medelinkomsttagare till låg- och höginkomsttagare. Bra eller dåligt?

Om man vill ha ett konkret exempel på platt, hög skatt att studera så har Island numera, om jag minns rätt, en sådan på c:a 37%.

Slutligen, är en stor andel av Europas länder bebodda av dårfinkar? Kommer dessa länder oundvikligen bli högskattebyråkratier när de blivit mer välmående, eller kommer svenskarna att resa till Tallinn för att städa om 10 år?

Sådärja, det vanliga skriandet från vänster i rummet kan börja ... nu!
5 feb | Unregistered CommenterTom
Du skriver kommentarer i lite fel kommentatorsfält ifall du förväntar dig skriande från vänster. Vanligtvis förekommer argument från olika håll (dock inte så mycket från vänster). Det enda skriandet som kommer är från typ höger, eller vad man nu ska kalla Erik.
6 feb | Unregistered CommenterHans
Du kan kalla mig för liberal, Hans. Kolla upp ordet på wikipedia om det behövs.
6 feb | Unregistered CommenterErik
Jag gjorde det, Erik, och hittade denna formulering:

"Liberala demokratier tenderar att karakteriseras av tolerans och pluralism; stora skillnader i sociala och politiska synsätt, även de som ses som extrema, tillåts samexistera med och tävla för politisk makt med en liberalt demokratisk grund".

Jag tror verkligen inte att någon som haft det tveksamma nöjet att läsa dina inlägg i olika kommentatorsfält i bloggosfären skulle associera termen "tolerans" med signaturen "Erik". Så, jag vet inte, du får gärna kalla dig för "liberal". Men det är lite för mycket - för att tala med Orwell - new speak för min smak.
6 feb | Unregistered CommenterHans
1. Du gjorde om ordet "liberal" till "liberal demokrati", vilket är som att tala om socialistisk frihet, dvs. en självmotsägelse. Vill du diskutera får du läsa mina inlägg bättre.

2. Jag har alltid försvarat andras rätt att leva sina liv precis så som de vill, under förutsättning att de inte skadar andra. Detta är inte synonymt med att jag måste dela deras åsikter. Ej heller är det förenat med ett krav på att lägga sig ner och slicka stövlarna på människor som vill tvinga på mig deras åsikter. Den som upplever mig som intolerant vet inte vad tolerans är.

Bättre kan du, Hans!
6 feb | Unregistered CommenterErik
Men Andreas,
varför går du inte ut hårdare själv i media? Du kan ju inte bara sitta hemma och tycka att folk är dårfinkar. Gör något själv! (mer än att hålla föredrag och skriva en blogg (iofs väldigt bra blogg) som når främst "hållermedare"). Upp på barikaderna! Våga bli en mediaho..!
6 feb | Unregistered CommenterOlov
Det var du som bad mig slå upp liberal, och bättre kan jag verklilgen inte. Och tyvärr har jag ingen lust att läsa om dina inlägg, det var en hemsk upplevelse redan första gången.
7 feb | Unregistered CommenterHans
Jag har full förståelse för att du inte orkar läsa mina inlägg ordentligt. Det enda jag ber om är att du då inte kommer med lumpna kommentarer om dem.
7 feb | Unregistered CommenterErik
Det är så himla svårt att låta bli. Du är så ogenomtänkt och polemisk.
7 feb | Unregistered CommenterHans
Nu börjar ju det här bli barnsligt. Har du inget att tillföra till diskussionen mer än personangrepp så är det här mitt sista inlägg i frågan.
7 feb | Unregistered CommenterErik
Ok. Det var mitt sista inlägg.
7 feb | Unregistered CommenterHans
Eller nej, det här är det sista.
7 feb | Unregistered CommenterHans
Öppet brev till Andreas Bergh
Av Mats Höglund, lördag 21 november 2009 klockan 23:15, 0 0
Det finns två medborgarlönsforskare i Sverige av rang. Den vänsterliberala statsvetaren Simon Birnbaum och den högerliberala ekonomen Andreas Bergh.

Ni har föreslagit likartade system, en grundinkomst på 4-5000 kr i kombination med ett bevarat socialförsäkringssystem. Birnbaum ser dock detta enbart som första steget, varför han inte skiljer sig så radikalt från eko-radikalerna. Du verkar dock tycka att det är viktigt att inte se detta som "enbart ett steg på vägen". Å den andra sidan finns den stora mittfåran som anser att en nivå runt 7-8000 kr är mer rimlig (varvid det blir betydligt mindre socialförsäkringar) samt enstaka debattörer som föreslagit 9-12000 kr och enstaka debattörer som kopplar ihop basinkomst och penningreform. Min vision är att alla vi som är för, oavsett om vi är mest gröna eller mest liberala, kommer samman och formulerar en gemensam ståndpunkt. Hur ska det ske? Ja, det bästa sättet som jag kan tänka mig är att jag hyr en stuga någonstans i fjällvärlden och sen placerar jag ett par, tre liberaler och ett par, tre mer vänster eller grönt orienterade i den. Sen får dessa fem, sex personer vara där i en vecka och när de kommer ut skall de ha ett färdigt medborgarlönspaket att presentera för media. Det skall innehålla nivå, finansiering, infasning - ja, hela baletten.

Så... Andreas. Om jag finansierar det här, ställer du upp? Vem eller vilka vill du i så fall ha med dig? Vad kommer du att presentera som första förhandlingsbud, om tokstollarna på den gröna kanten säger A) 8000 kr, vanlig finansiering + grön finansiering, maximal marginaleffekt 75% B) Krav på på statlig utredning av alternativ till det fraktionella banksystemet, exempelvis demurrage och Ellen Brown-varianten. C) "Grön finansiering" kan exempelvis innebära EU-utträde, radikalt mindre pengar till försvaret, miljöskatter. Och... räcker det med en vecka tror du?

http://blogg.vk.se/framtidspengar
21 nov | Unregistered CommenterMats H
Tack Mats, men jag lägger hellre mitt engagemang i denna fråga tid på att övertyga det stora flertalet om att dagens socialbidrag är dåligt konstruerat, än att övertyga "tokstollarna på den gröna kanten" om att en medborgarlön på 8000 eller mer sannolikt är en omöjlighet.

(fast om det finns tennisbana så...)
22 nov | Unregistered Commenterbergh
''Platt skatt (i den vanliga formuleringen) utan skattesänkningar är en omfördelning av inkomst från medelinkomsttagare till låg- och höginkomsttagare.''

Fattar inte. På vilket sätt?
26 nov | Unregistered Commenterrosie

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.

My response is on my own website »
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
All HTML will be escaped. Hyperlinks will be created for URLs automatically.