Andreas Bergh is associate professor in Economics at Lund university and fellow at the Research Institute of Industrial Economics in Stockholm.

His research concerns the welfare state, institutions, development, globalization, trust and social norms.

He has published in journals such as European Economic Review, World Development, European Sociological Review and Public Choice. He is the author of 'Sweden and the revival of the capitalist welfare state" (Edward Elgar, 2014).

Google Scholar
Ny hem
« att tolka ekonometriska resultat om rättssystemets betydelse | Main | Konsum trevligare än Lidl? »
onsdag
jul302008

Dan Josefsson radar upp tokigheter

Det vore väl snudd på tjänstefel att inte bemöta de värsta tokigheterna i Dan Josefssons bisarra DN-artikel "Vi utsätts för en statskupp i slowmotion".
Fakta visade visserligen att Sverige klarade sig utmärkt i den internationella konkurrensen
Oklart vad som åsyftas, men 5 devalveringar, ett misslyckat kronförsvar och miljarder av skattemedel i stöd till företag som inte var konkurrenskraftiga är väl knappast att klara sig utmärkt.
När Carl Bildt blev statsminister 1991 gick Sverige in i en ekonomisk kris
Trendbrottet i arbetslöshet skedde sommaren 1990. Vill man skylla 90-talskrisen på den borgerliga regeringen, ska man skylla på de som satt 1976-1982.
Vid det laget hade också delar av den socialdemokratiska partieliten ryckts med av de nyliberala vindarna
Mellan 1990 och 1993 gick Sverige från budgetöverskott till underskott på nästan 250 miljarder, till stora delar för att vi betalade akassa och expanderade de arbetsmarknadspolitiska åtgärderna i ett enormt Keynesianskt stimulansprojekt.

Detta var förmodligen bättre än att insistera på budgetbalans, men eftersom alla stimulansåtgärder var lånefinansierade, motverkades stimulanseffekten av att räntan drevs upp. Det som slutligen tog Sverige ur krisen var nog framför allt den rörliga växelkursen i kombination med besparingar och återgång till budgetbalans.

Detta hjälpte "den socialdemokratiska partieliten" mycket riktigt till med - men budgetbalans har inte ett skvatt med nyliberalism att göra.

Vidare citeras finansminister Borg i Arena 2005:
"Mycket av det som många med mig trodde varvälfärdsstatens kris på 1990-talet visade sig vara något som mer hängdeihop med felvärderad växelkurs och dålig makroregim än medgrundläggande strukturfel."
Josefssons resonemang bygger dock på tanken att Anders Borgs omsvängning från naiv nyliberal till pragmatisk socialliberal bara är en bluff. Det är ett argument på exakt samma nivå som 'Lars Ohly har slutat kalla sig kommunist - men i själva verket vill han fortfarande ha det som i Sovjet'. Dylika argument slår undan hela grunden för ett rationellt samtal.

Vidare:
Dessutom privatiserarregeringen välfärdstjänster som skolor och sjukvård, vilket enligtStefan Carlén ska få oss att på sikt acceptera att också finansieringensker genom privata försäkringar istället för genom generella skatteroch avgifter.
Åhå. Nu är det emellertid så att möjligheten att komplettera den offentligt finansierade välfärden med privata lösningar inte alls behöver leda till att stödet för välfärdsstaten minskar - det kan i många fall vara precis tvärtom: Möjligheten till så kallad topping up bidrar till att fortsatt stöd för hög offentlig inblandning. Som jag argumenterar för här, verkar detta vara exakt vad som händer i Sverige.

Artikeln avslutas med en rejäl konspirationsteori, som tillskrivs Stefan Svallfors:
regeringens introduktion av begreppet"utanförskapet" är ett medvetet försök att förmå också svenskarna attbörja tänka i termer av "vi" och "dem".
Det får någon annan bemöta.

PrintView Printer Friendly Version

EmailEmail Article to Friend

References (2)

References allow you to track sources for this article, as well as articles that were written in response to this article.

Reader Comments (10)

Till och med i så kallade borgerliga tidningar matas man med osammanhängande konspirationsteorier som verkar vara skrivna av personer av samma intellektuella kaliber och hederlighet som ali esbati. Och folk frågar varför det inte finns några liberala politiker att rösta på...
30 jul | Unregistered Commenterpeter
Det var skönt att någon orkade, Dan Josefsson brukar få mig att tänka på när Bill O'Reilly besökte Letterman och Lettrman tillslut sa, I don't have the energy to discuss with you, but I have a felling that 70% of all you say is shit.

Peter

DN Kultur har väl aldrig varit särskilt liberal, med några få undantag så är väl Dan Josefsson snarare normen.
30 jul | Unregistered CommenterSan
Den konspiratoriska tonen i hans skriverier gjorde att min tanke gick till Naomi Klein. Kan det vara hos henne han hittat inspiration?
30 jul | Unregistered CommenterMarcus
Marcus: Temat i hans artikel har han varit inne på tidigare, och tonen var väl ungefär lika konspiratorisk då. Jag kommenterade en av hans artiklar här:
http://www.katallaxi.se/2006/11/29/dar-jag-ljuger-for-att-rasera-valfarden/

Det här inlägget är väl också intressant i sammanhanget:
http://www.katallaxi.se/2006/12/18/sa-svart-ar-det-val-inte-att-lasa/
30 jul | Unregistered CommenterDennis
Dennis: Tack för tipset, läste precis dina två inlägg. Intressant läsning och minst sagt en smula komprometterande för denne Dan Josefsson.
30 jul | Unregistered CommenterMarcus
Det finns fler underligheter. Artikeln börjar med att Josefsson tackar Folkhemmet för att han har fått växa upp i ett medelklasshem. Hans far är läkare, men farfar var arbetare. Hans mor kommer ur en borgerlig miljö, men tack vare Folkhemmet kunde hon plugga på KomVux när de skilt sig.
Nå, det är trots allt inte bara i Sverige som folk gör klassresor, eller kvinnor yrkesarbetar. Men det är egentligen inte det som skorrar mest, utan det märkliga perspektivet att tacka Folkhemmet för att ha förmånen att vara medelklass. Josefsson skriver vidare att han har dåligt självförtroende när han träffar människor ur medelklassen - eftersom hans farfar var arbetare. Det är ett tveksamt resonemang.
20 aug | Unregistered CommenterMagnus
Äsch. Det är viktigt inom medievänstern att ha arbetarklassbakgrund. Att Dan Josefsson skulle ha dåligt självförtroende var i och för sig nåt nytt. Däremot är det något märkligt med Sverige ö.h.t. I USA är det snarast något fint att vara en self made man. Jag tror inte det är många länder utanför Sverige där det ö.h.t skulle gå att förklara dåligt självförtroende med att farfar var arbetare. Det går inte hem. Men det är väldigt typiskt DN kultur, väldigt typiskt borgerlig medievänster.
20 aug | Unregistered CommenterMartin
Fast tänk om alla som hade den bakgrunden två generationer tillbaka skulle vältra sig i den; då skulle alla artiklar om välfärdssamhället vältra sig idet. På 50-talet var det väl ett par i varje klass på läroverken i åtminstone mindre städer (DJ:s far läste i Örebro om jag inte är felunderrättad) som hade en gedigen medelklass bakgrund. De andra hade ju arbetarklass eller lägre medelklass bakgrund.

Och mer eller mindre alla hade väl illasittande kostymer som var lite förstora (apropå hans försök att skapa en bild av klassamhället).

Fast en annan bild av klassamhället är väl att i Halmstad, som DJ kommer från, var det närmaste man kom riktig överklass överläkarna på sjukhuset. Och DJ:s far var överläkare, åtminstone när jag var bekant med hans lillebror på gymnasiet.
20 aug | Unregistered CommenterJFE
Jo, det är egentligen ganska komiskt. Själv kommer jag från något slags blandklass. Där finns både akademiker, hantverkare och arbetare. Den första som gjorde en veritabel klassresa var min morfar som läste till präst på tjugotalet. Trasiga skor som var för stora hade de flesta studenter, man stoppade tidningspapper i dem. Studenterna sov i stora salar, inget eget rum där inte. Det var inte alls ovanligt. Jag undrar hur många generationer tillbaks man ska räkna egentligen? Och kanske framförallt, varför vältra sig i det?
20 aug | Unregistered CommenterMartin
Jag hänger inte riktigt med i de nationalekonomiska svängarna, har svårt för en viss typ av retorik - "statskupp i slow motion", jag vet inte... Fakta kan jag alltså inte invända emot. Men jag tror det säger något om klassamhället idag, eller medieeliten idag, att en läkarson vill beskriva sig som en underdog. Handlar allt det här egentligen om Folkhemmet? I wonder.
20 aug | Unregistered CommenterErik A

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.

My response is on my own website »
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
All HTML will be escaped. Hyperlinks will be created for URLs automatically.