Andreas Bergh is associate professor in Economics at Lund university and fellow at the Research Institute of Industrial Economics in Stockholm.

His research concerns the welfare state, institutions, development, globalization, trust and social norms.

He has published in journals such as European Economic Review, World Development, European Sociological Review and Public Choice. He is the author of 'Sweden and the revival of the capitalist welfare state" (Edward Elgar, 2014).

Google Scholar
Ny hem
« Lästips och lite gnäll på DN | Main | Ekonomer och fångarnas dilemma »
fredag
sep192008

Ny recension av DKV

Så gott som samtliga recensioner hittils av Den kapitalistiska välfärdsstaten har varit ganska ordentliga sammanfattningar av hela boken, stundom med några vänliga ord på slutet. Kanske hade det varit kul med mera mothugg, men å andra sidan kan konstateras att bokens huvudbudskap tycks gå fram, utan att skapa särskilt mycket irritation vare sig till vänster eller höger.

Tills nu. Börje Henningsson har recenserat Den kapitalistiska välfärdsstaten i Dala-demokraten och lyckats få det till att bokens "huvudhypotes" är "att storleken på Sveriges offentliga sektor är ett av våra största samhällsproblem"

Avslutningsklämmen är också besynnerlig:
Om boken riktar sig till ekonomistuderanden tycker jag som avslutning att priset är väl högt. Över 300 kronor för en pocket på 150 sidor.
Dagsnoteringen är 189 på Bokus, upp rejält från all time low på 120, men knappast över 300. Högsta pris enligt pricerunner är 238 kr.

PrintView Printer Friendly Version

EmailEmail Article to Friend

Reader Comments (3)

Prisanmärkningen liknar seminarieterrorism, dvs. "Jag gillar inte numrerade rubriker! Varför använder du inte vanliga fotnoter? Är det inte bättre med Times New Roman i referenslistan?"
19 sep | Unregistered CommenterPetter
Kul att boken får lite uppmärksamhet, bland mina favoritböcker om man vill vara den där jobbige typen så fort en politisk debatt dyker upp. Enda som saknas är en 10 top lista med *bra argument som ingen känner till" ;D
24 sep | Unregistered CommenterOskar
"perfekt om man vill vara en jobbig typ", det blir ett bra baksidescitat, tack tack :-)
25 sep | Unregistered Commenterbergh

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.

My response is on my own website »
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
All HTML will be escaped. Hyperlinks will be created for URLs automatically.