Andreas Bergh is associate professor in Economics at Lund university and fellow at the Research Institute of Industrial Economics in Stockholm.

His research concerns the welfare state, institutions, development, globalization, trust and social norms.

He has published in journals such as European Economic Review, World Development, European Sociological Review and Public Choice. He is the author of 'Sweden and the revival of the capitalist welfare state" (Edward Elgar, 2014).

Google Scholar
Ny hem
« Daniel Lind, välfärdsstaten och den sociala rörligheten | Main | Mer utveckling »
tisdag
okt272009

Soundtrack till utvecklingsprojektet

The Beautiful South med låten One God

The world wont end in darkness, it'll end in family fun
With coca cola clouds behind a big mac sun

PrintView Printer Friendly Version

EmailEmail Article to Friend

Reader Comments (5)

Hur ska man då se på att McDonald's stänger sin enda restaurang på Island?
Bra band och bra låt.
27 okt | Unregistered CommenterJohan Folin
Hur hamnar molnen bakom solen..?
27 okt | Unregistered CommenterC
Förmodligen ingår CocaCola Och McD ett avtal, vari stadgas att coca cola molnen inte får skymma mac-donalds-solen. Låter sympatiskt tycker jag, givet att att solen släcks om natten.

Ang McD och Island: Det är väl som när Åhléns fimpade sin butik i Landskrona...
27 okt | Registered Commenterbergh
I second Johan, ett av världens bästa band. Heder åt dig att citera Heaton, bergh (nu gissar jag bara att han skrivit låten; bl.a. har han ju skrivit finfina "he was just a social drinker, social every night"...)
27 okt | Unregistered CommenterGissur

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.

My response is on my own website »
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
All HTML will be escaped. Hyperlinks will be created for URLs automatically.