Andreas Bergh is associate professor in Economics at Lund university and fellow at the Research Institute of Industrial Economics in Stockholm.

His research concerns the welfare state, institutions, development, globalization, trust and social norms.

He has published in journals such as European Economic Review, World Development, European Sociological Review and Public Choice. He is the author of 'Sweden and the revival of the capitalist welfare state" (Edward Elgar, 2014).

Google Scholar
Ny hem
« Återhämtning lagom till valet? | Main | Carl B Hamilton om gasledningen »
tisdag
nov102009

Provval i mp klart

Tomas Melin har hela listan. Min kärnfulla kandidatur renderade 9 poäng, plats 59 av 70. Tyvärr verkar jag ha missat provvalet i övriga partier, så möjligheten att kandidera för flera partier ser skral ut...

PrintView Printer Friendly Version

EmailEmail Article to Friend

Reader Comments (2)

Synd!

Ps. kan du inte tagga upp de tidigare inlägen med "multipel partitillhörighet" också. Det är lite svårt att hitta tillbaka (och länka) till dem...

Jag nämnde ditt pågående experiment så sent som idag:
http://berinder.wordpress.com/2009/11/16/om-piratpartiet-i-riksdagsvalet/#comment-314

:-)

Ps. Sorry för felstavningen av efternamnet, jag var osäker och skippade h:et...
Make your own life time easier take the <a href="http://lowest-rate-loans.com/topics/personal-loans">personal loans</a> and everything you need.

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.

My response is on my own website »
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
All HTML will be escaped. Hyperlinks will be created for URLs automatically.