Andreas Bergh is associate professor in Economics at Lund university and fellow at the Research Institute of Industrial Economics in Stockholm.

His research concerns the welfare state, institutions, development, globalization, trust and social norms.

He has published in journals such as European Economic Review, World Development, European Sociological Review and Public Choice. He is the author of 'Sweden and the revival of the capitalist welfare state" (Edward Elgar, 2014).

Google Scholar
Ny hem
« Ojämlikhet, fattigdom och elitinkomster i Sverige | Main | Pensioner i nöd och lust... »
tisdag
feb032009

Ständigt denna efficiency-equity trade-off...

Kommer väst-europa att införa platt skatt? Förmodligen inte, om man får tro detta intressanta abstract från International Tax and Public Finance:
The success of the flat rate income tax in eastern Europe suggests that this concept could also be a model for countries of western Europe. The present paper uses a simulation model to analyze the effects of revenue neutral flat rate tax reforms on equity and efficiency for the case of Germany.

We find that a flat rate tax with a low tax rate and a low basic allowance yields positive static welfare effects amounting to approximately 1.8% of income tax revenue but increases income inequality.

The increase in income inequality can be avoided by combining a higher tax rate with a higher basic allowance. But in this case, the efficiency gains vanish. We conclude that due to their limited efficiency effects and their problematic distributional impact, flat tax reforms are unlikely to spill over to the grown-up democracies of western Europe.
Källa: Fuest, Clemens, Andreas Peichl, and Thilo Schaefer. 2008. "Is a flat tax reform feasible in a grown-up democracy of Western Europe? A simulation study for Germany." International Tax and Public Finance 15:620-636.

PrintView Printer Friendly Version

EmailEmail Article to Friend

Reader Comments (5)

Tack och lov säger jag som jämlikhetsförespråkare. Ojämlikheten i makt och pengar (vilket ju i princip är samma sak) är redan alldeles för stor i vår skendemokrati.

3 feb | Unregistered Commenterrja

Herregud vilken överlägsen attityd som återspeglas i begreppet "the grown-up democracies of western Europe"! Pinsamt!

Om jag förstår det fetstilade stycket rätt så skulle det alltså vara en reform som helgonet Rawls läror skulle förespråka. Kanske något att fundera på?

Signaturen rja förespråkar endast en slags jämlikhet, equality of outcome, dvs att det med hot om våld inte ska finnas skäl att anstränga sig. Eländigt.

4 feb | Unregistered CommenterTom

"Grown-up" är den hövliga termen för "sclerotic".

4 feb | Unregistered CommenterTom

Vilken equity-efficiency tradeoff? Jag tycker Michael Greinecker förklarar vad som är fel med den tanken här.

"Ojämlikheten i makt och pengar (vilket ju i princip är samma sak) är redan alldeles för stor i vår skendemokrati."

vad menar du att det är samma sak? Reinfeldt är ju den som har makten men han är såvitt jag vet inte bland de rikaste.

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.

My response is on my own website »
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
All HTML will be escaped. Hyperlinks will be created for URLs automatically.