Andreas Bergh is associate professor in Economics at Lund university and fellow at the Research Institute of Industrial Economics in Stockholm.

His research concerns the welfare state, institutions, development, globalization, trust and social norms.

He has published in journals such as European Economic Review, World Development, European Sociological Review and Public Choice. He is the author of 'Sweden and the revival of the capitalist welfare state" (Edward Elgar, 2014).

Google Scholar
Ny hem
« Ännu en Sverige-USA-jämförelse | Main | Tyler Cowen om filmen The End of Poverty »
onsdag
apr222009

Veckans metaverksamhet

Kom nyss i mailen: Utbildning i ny redovisningsmodell för indirekta kostnader

Forskare, lärare och administrativ personal vid Ekonomihögskolan har nu möjlighet att få en introduktion i den nya redovisningsmodellen och dess tillämpning. [personer] diskuterar följande frågeställningar: varför införs en ny redovisningsmodell för indirekta kostnader? Hur ser den nya modellen ut? Vad skiljer sig jämfört med den gamla modellen? Hur påverkar den nya redovisningsmodellen kärnverksamheten (forskare m.fl.) vid t ex projektansökan, återredovisning och medfinansiering?

 

PrintView Printer Friendly Version

EmailEmail Article to Friend

Reader Comments (4)

Den var bra. Känn på den här då, en rapport från bizarro-world (mejlet damp in alldeles precis från institutionssekreteraren):

"Onsdag 29 april kl 9.00 - 15.30 kommer en av hissarna i trapphuset [på min arbetsplats] att vara föremål för ett tillfälligt omgestalningsprojekt. [Namn], doktorand vid [institutionen], kommer under dagen att förändra hisskorgens interiör som en del av en kurs i arkitektur vid [universitetet]. Projektet är godkänt av Lokalförsörjningsavdelningen och fastighetsägaren."

22 apr | Unregistered Commentergummo

Det kan nog vara värt att gå på det där mötet: På [min arbetsplats] innebar den nya redovisningsmodellen att externa forskningsprojekt plötsligt förväntades betala 64 procent i OH, istället för 35 procent som gällt dittills. Någon menade att syftet är att få en större transparens i systemet och att projekten skulle bära sina egna kostnader. Ingen har ännu lyckats förklara vad denna skattehöjning på 29 procentenheter går till, men såpass mycket har vi förstått som att forskningsprojekten inte kommer att se röken av pengarna.

22 apr | Unregistered CommenterJohan

Intressant. Det beror nog på att de stora bidragsgivarna (VR) numera inte villl betala OH över 35%, vilket gör att om faktisk OH är större än så måste de pengarna tas någon annanstans.

På [din arbetsplats] verkar man ha valt att minska anslagen motsvarande, vilket skulle förklara argumentet att projekten ska bära sina egna kostnader.

På min arbetsplats skjuter institutionen till de medel som krävs mellan 35% och faktiskt OH, men förbehåller sig rätten att hindra folk från att söka pengar.

22 apr | Unregistered Commenterbergh

Det där är mondäna bekymmer jämfört med att inte kunna åka sin hiss, för att det pågår någon postmoden installation i den. Så är det väl det, gissningsvis, som är skillnaden mellan att arbeta i bizarro-world och arbeta i den riktiga världen.

23 apr | Unregistered Commentergummo

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.

My response is on my own website »
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
All HTML will be escaped. Hyperlinks will be created for URLs automatically.