Andreas Bergh is associate professor in Economics at Lund university and fellow at the Research Institute of Industrial Economics in Stockholm.

His research concerns the welfare state, institutions, development, globalization, trust and social norms.

He has published in journals such as European Economic Review, World Development, European Sociological Review and Public Choice. He is the author of 'Sweden and the revival of the capitalist welfare state" (Edward Elgar, 2014).

Google Scholar
Ny hem
« En avhandling att läsa noga | Main | Tvenne bloggnyheter »
torsdag
apr092009

En professor tar till orda

Kika på det här och sedan det här. Vem är ekonomiprofessor och vem är fil mag i idéhistoria?

Det är inte helt lätt att hävda att svenska professorer borde lägga mer tid på tredje uppgiften för att höja nivån i debatten, när det ser ut så här.

Det rör sig alltså om Lars Pålsson Sylls recension av Johan Norbergs bok. Det går inte att invända mot Sylls analys av finanskrisen eller hans invändningar mot Johans bok. Sylls text saknar sådan substans.

Däremot hittar man följande ord och uttryck:

Pellejönsar. Doppade i teflon. unkna människosyn. Walt Disney-värld. Herre du min milde. Grodors plums och ankors plask. Kolartro. Sönderslagna krukor. hyperkapitalismens växande svarta hål. Traskat patrull. Dr Pangloss lyckorike.
Låt mig ta ett stycke LPS-argumentation och illustrera vad som bekymrar mig.
De nyliberalt inspirerade avregleringarna på finansmarknaderna under 1980- och 1990-talen ledde inte till Dr Pangloss lyckorike. Tvärtom. Sedan avregleringarna har världen hemsökts av mer än tvåhundra bank- och valutakriser.
Ok. Var avregleringarna "nyliberalt inspirerade"? Jag kan främst fallet Sverige, och där var de rent pragmatiska. Ett antal utredningar hade visat att regleringarna kunde kringgås och inte fyllde sitt syfte.

Sedan: "ledde inte till Dr Pangloss lyckorike". Hävdade Johan - eller någon - att de skulle göra detta? LPS hävdar däremot "tvärtom".

Vad är motsatsen til Dr Pangloss lyckorike? Menar LPS verkligen att avregleringarna lett oss dit?

Hans argument: "Sedan avregleringarna har världen hemsökts [nyanserat ordval...] av mer än två hundra bank och valutakriser"

Detta kastar professorn ur sig, utan källa och utan att sätta det i relation till något som skulle göra det möjligt att utvärdera om 200 är mycket eller lite. Ej heller får vi veta hur en kris är definierad, och inte sägs något om det faktum att antal verkar vara ett synnerligen trubbigt mått.

Så skulle man kunna fortsätta, men det blir ju bara löjligt. LPS text är inte menad att tas på sådant allvar. Den är i nivå med vad vi kommit att förvänta oss av DN-kultur.

Men LPS är professor. Borde han inte kunna bättre?

PrintView Printer Friendly Version

EmailEmail Article to Friend

Reader Comments (8)

Den här Pålsson Syll verkar ju med förlov sagt vara något av en patenterad stolle. Redan under debatten kring Naomi Kleins konspiratoriska och osakliga verk Chockdoktrinen gjorde han sig påmind i den offentliga debatten, om än med möjligen lite mer substans än i det senaste utfallet.

Det är ju så galet absurt, denna debattartikel: smockfylld med kreativa invektiv, men utan vare sig kritik i sak eller agna argument/förslag. Eric Clarks utläggningar om två decenniers "nyliberal bostadspolitik" må vara extremt skruvade, men innehöll ju åstminstone lite mer substans.

Har inget att säga om Syll. Det säger dock en del om Malmö högskola som Syll tillhör. Vad jag däremot skulle vilja se är att någon kritiskt granskar Norbergs bok. Jag läser den nu och det finns rum för invändningar men jag vill lämna kritiken till någon som är mer kunnig än jag själv. Så vad säger du Andreas?

10 apr | Unregistered CommenterFredrik

Det finns vad jag vet inga särskilda krav på en professor, utom möjligen viss smak hos arbetsgivaren. Och kanske akademin därför behöver lite gammal hederlig kamratfostran för att sålla bort de värsta måndagsexemplaren. Vad sägs om ett hederligt råkurr i tidningarna där våra senaste års praktdumskallar kan utdraget och sadistiskt pekas ut tillsammans med sina arbetsgivare, finansiärer, m fl? En väl tilltagen snorkighet mot buskhögskolorna vore heller inte fel.

"Säg mig, hur många av era förstaårsstudenter kan läsa när de börjar hos er? Hur många när de går ut? Och brukar ni ha skor på er när ni föreläser?"

10 apr | Unregistered CommenterTom

Godwin's law säger att när endera debattören jämför eller jämställer sin opponent med en nazist, så kan debatten dödsförklaras.

LPS lyckas redan efter några rader associera (ny)liberala personer som omfamnar marknadsekonomin som det bäst fungerande systemet med nazism:

"Kanske är de exempel på de reningsbad och "perfekta stormar" som i nyliberalernas värld ska bereda väg för marknadens tusenåriga rike. "

Det är nog det mest bisarra inslaget i en i övrigt pinsamt dålig recension.

12 apr | Unregistered CommenterKrolben

Man kanske skall förstå invektiven och ilskan så att det är irriterande att liberaler får uttrycka sig trots att de efter en känslomässig analys har fel i allt och att det egentligen borde räcka med det?

Det står klart att vänstern står i paralyserat kristillstånd. Något nytt borde kunna uppstå ur det?

13 apr | Unregistered Commenteravfuktare

Om mina barn läste ekonomi(sk historia) under Lars Pålsson Syll skulle jag vara bekymrad över lärarkvaliteten.

Jag förväntar mig knappast att alla lärare ska ha samma politiska åskådning som jag själv. Är man duktig i sitt yrke så kan man ändå hantera verkligheten utan att indoktrinera folk. Inte heller har jag läst Johan Norbergs bok, så jag har ingen uppfattning om hur bra den är.

Men jag förväntar mig av en professor att han/hon har en analysapparat och en argumentation som ligger på mycket högre nivå än den s k recension som LPS har skrivit. Maken till tunn soppa har jag inte sett på länge.

14 apr | Unregistered CommenterIngemar

"Mitt uppe i den värsta ekonomiska krisen i mannaminne ser vi tydligare än någonsin vad detta socialdarwinistiska experiment ledde till när det fick blomma ut."
Det där med socialdarwinism:
http://metrobloggen.se/jsp/public/permalink.jsp?article=19.4001392

20 apr | Unregistered Commenterkiss

Läs mina kommentarer till Johan Norbergs bok ” En perfekt storm – Hur staten, kapitalet och du och jag sänkte världsekonomin.” Hydra, 2009 och Paul Krugmans ”Krisen. Orsaker, verkan, åtgärder.”., Leopard, 2009.

http://lotidningen.lo.se/?id_item=22993

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.

My response is on my own website »
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
All HTML will be escaped. Hyperlinks will be created for URLs automatically.